a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

Valsts policijas koledža noslēdz sadarbības līgumu 2015. gada 13. novembris

 

 

 

   
       

Projekts: Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts (KA 2)

 

Projekta numurs: Nr.2015-1-LV01-KA202-013429

 

Projekta nosaukums: „Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā”

 

Projekta kopējās izmaksas: 123 868 EUR

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta sākums: 2015.gada septembris

Projekta beigas: 2017.gada 31.augusts

Projekta vadošais partneris: Valsts policijas koledža (Latvija)

Projekta partneri: Lietuvas Policijas skola (Lietuva)

Igaunijas Drošības Zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledža (Igaunija)

Projekta vadītājs: Anita Fišere, Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja

 

Projekta mērķis: izveidot stratēģiskās partnerības starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas policijas izglītības iestādēm un attīstīt reģionālo policijas kadetu apmācības koncepciju divpusējās sadarbības jomā.

Projekta sagaidāmie rezultāti: 1) kopējās profesionālās (saistībā ar divpusēju sadarbību) angļu valodas mācību programmas un materiālu izstrāde;

2) 2 komplekso mācību programmu un materiālu par divpusējo sadarbību (LT/LV un LV/EE apmācības) izstrāde;

3) 2 divpusējo mācību organizēšana (LT/LV un LV/EE robežas reģionos);

4) metodisko ieteikumu izstrāde pasniedzējiem, kas apmāca kadetus divpusējās sadarbības jomā;

5) konferences organizēšana, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem.

Projekta īss apraksts: Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā (KA 2) Nr.2015-1-LV01-KA202-013429 „Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā” ir plānotas sešas transnacionālās tikšanās, kuras notiks Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Pirmās transnacionālās tikšanās notiks Valsts policijas koledžā, Rīgā, Latvijā. Tikšanās laikā tiks pārrunāti jautājumi, kas ir saistīti ar kopējās profesionālās angļu valodas programmas un materiālu izstrādi, kā arī tiks apspriesta projekta gaita.

Otrās tikšanās notiks Lietuvā ar mērķi izvērtēt izstrādāto kopējās profesionālās angļu valodas programmu un materiālus, kā arī vienoties par programmas un materiālu izstrādi divpusējās sadarbības jomā starp Latviju un Lietuvu.

Trešās tikšanās notiks Igaunijā ar mērķi izvērtēt izstrādāto divpusējās sadarbības programmu un materiālus (Lietuva-Latvija) un vienoties par divpusējās sadarbības programmas un materiālu izstrādi starp Latviju un Igauniju.

Ceturtās tikšanās notiks Lietuvā. Tikšanās laikā tiks pārrunāti jautājumi par pilotapmācībām Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā, kā arī Igaunijas un Latvijas pierobežas teritorijā. Tiks arī izvērtētā izstrādātā divpusējās sadarbības starp Latviju un Igauniju programma un materiāli.

2017.gada februārī un martā ir plānotas pilotapmācības, kas notiks Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā, kā arī Igaunijas un Latvijas pierobežas teritorijā. Pilotapmācībā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā piedalīsies 12 kadeti no Latvijas un 12 kadeti no Lietuvas. Pilotapmācībā Latvijas un Igaunijas pierobežas teritorijā piedalīsies 12 kadeti no Latvijas un 12 kadeti no Igaunijas. Pilotapmācības ilgums ir 12 dienas. Piecas dienas kadeti padziļinās zināšanas profesionālajā angļu valodā un piecas dienas – divpusējās sadarbības jomā.

Piektās tikšanās notiks Igaunijā. Tikšanās laikā tiks izvērtētas kopējā profesionālās angļu valodas programma un materiāli, divpusējās sadarbības programma un materiāli, kā arī projekta dalībnieki vienosies par rekomendāciju izstrādi ekspertiem, kas apmāca divpusējās sadarbības jomā.

Projektā noslēgumā notiks konference Latvijā, kuras mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un pārējos interesentus ar projekta sasniegtajiem rezultātiem un izstrādātājiem materiāliem un programmām, un rekomendācijām.

 

 

Projekta kontaktpersonas: Anita Fišere, Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja

e-pasts: anita.fisere@koledza.vp.gov.lv

 

Olga Aņikoviča, Izglītības koordinācijas nodaļas metodiķe

e-pasts: olga.anikovica@koledza.vp.gov.lv

Informāciju sagatavoja:

Olga Aņikoviča

Valsts policijas koledžas

Izglītības koordinācijas nodaļas

metodiķe

+ 371 672 19642