e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

2015. gada 2. novembris

Konference bija noslēguma pasākums Strukturētā dialoga IV cikla aktivitātēm Latvijā, kura galvenā tēma ir jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai. Konferences mērķis bija izstrādāt rīcību priekšlikumus ES jaunatnes konferences rekomendāciju ieviešanai Latvijā jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai. Konferencē bija iespēja iepazīties ar IV cikla ieviešanu Latvijā, citu valstu pieredzi un pētījuma par jauniešu politisko līdzdalību Latvijā rezultātiem, kā arī aktuālākajiem pasākumiem Latvijā 2015-2016. gadā jaunatnes politikas jomā. Konferencē piedalījās lēmumu pieņēmēji (pašvaldību pārstāvji (deputāti, darbinieki), Saeimas deputāti, ministriju pārstāvji, plānošanas reģionu pārstāvji u.c.), jaunieši, jaunatnes darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, jaunatnes darba pētnieki, Studējošo pašpārvalžu pārstāvji u.c. interesenti.

Konference norisinājās 3 dienas Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikuma telpās, kuru laikā VPK SP pārstāvji A.Krompāns un K.Račko cītīgi klausījās viesu lekcijas par to kā veicināt jauniešu līdzdalību un interesi par jautājumiem, kas skar politiku un sadarbību ar lēmējinstitūcijām, kā arī aktīvi iesaistījās darba grupās un izteica savus priekšlikumus.

 Konferenci organizēja Latvijas Jaunatnes padome (LJP) Strukturētā dialoga pasākumu ietvaros, kas notika ar Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+, Eiropas Komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu.