a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

Valsts policijas koledžas Studējošo pašpārvaldes pārstāvis piedalās Latvijas Studentu apvienības domes sēdē un stratēģiskajā seminārā Jelgavā 24.-25.10.2015. 2015. gada 26. oktobris

Šī gada 24. oktobrī  Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisinājās kārtējā Latvijas Studentu apvienības (LSA) domes sēde, kurai sekoja stratēģiskais seminārs. Valsts policijas koledžu (VPK) Studējošo pašpārvaldi (SP) pārstāvēja Andris Krompāns.

Plkst. 11:00 LLU SP Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja atklāja LSA Domes sēdi ar svinīgu uzrunu. Kam sekoja LSA Domes sēdēs kārtības apstiprināšana, ko arī visi klātesošie domnieki vienbalsīgi atbalstīja. Turpinājumā LSA Valde un dažādu darba grupu vadītāji sniedza atskaites par saviem sasniegumiem un problēmām. Plkst. 11:35 domnieki tika iepazīstināti ar LSA finanšu pārskatu, kurā bija atspoguļoti šī gada LSA ieņēmumi un budžeta izlietojuma sadale. Tika balsots par LSA biedra naudas aprēķināšanas kārtību. Pēc kā sekoja atskats uz LSA pozīcijām saistībā ar jautājumiem, kas skar augstskolu likuma grozījumu pieņemšanas kārtību, par bezmaksas augstāko izglītību, par augstākās izglītības valodu un studiju kreditēšanas sistēmas iespējamām reformām un arī šo pozīciju apstiprināšana. Sēde turpinājās ar Baltijas valstu studentu organizāciju sanāksmes (BOM) rekomendācijas turpmākajā LSA darbībā.

Domes sēdes noslēgumā katras pašpārvaldes pārstāvis iepazīstinājām ar aktualitātēm savā pašpārvaldē. VPK Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētais Andris Krompāns informēja pārējos domniekus par SP vēlēšanām, VPK dalību Veselības nedēļā, jauno kadetu iesvētībām, darbu pie gājēju pārejas uzstādīšanu pie ienākšanas VPK teritorijā un problēmu risināšanu, kas skar kārtību dienesta viesnīcā Sēde noslēdzās plkst. 15:00 ar LSA prezidentes I.Grigorjevas uzrunu un pateicību LLU SP par uzņemšanu.

Pēc LSA domes sēdes sekoja ekskursija pa LLU fakultātēm, vienlaikus arī aplūkojot Jelgavas spilgtākos kultūras objektus. Atgriežoties no ekskursijas norisinājās LSA vecbiedra M.Līdaka vadītā lekcija “Kas ir studējošo pašpārvalde”, kurā bija iespējams iegūt jaunus viedokļus un saprast, ka ir būtiskas lietas, kurām būtu jāpievērš lielāka uzmanība.

25.oktobra rīts iesākās ar atskatu uz lekciju par to kas ir studējošo pašpārvalde, dalībnieki dalījās iespaidos un atziņās. Turpinājumā norisinājās atklāta diskusija par to, kur pašpārvaldes iegulda savu finansējumu un vai tie ir lietderīgākie veidi. Pēc diskusijas sekoja lekcija par interesentu piesaisti SP un pēctecības nodošanu.

Semināra turpinājumā dalībnieki tika aicināti piedalīties D.Dzērvinieces lekcijā par to, ko SP pārstāv un tai būtu jāpārstāv. Semināra beigās LSA valde prezentēja gada darbības plāna maketu, kuru bija iespējams papildināt un ieteikt uzlabojumus.