a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

Par maksājumiem 2014. gada 27. jūnijs

1) Valsts policijas koledžas rekvizīti:

Valsts policijas koledža

Adrese: Ezermalas 8a, Rīga, LV- 1014,

Reģistrācija Nr. 90000072027 Valsts kase

Kods TRELLV22

Konts LV30TREL2140637008000

2) Maksājuma mērķī norādīt:

EKK 21359 Dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa

3) Ja maksājumu veic cita persona, tad maksājuma mērķī noradīt arī reflektanta vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Iesniedzot dokumentus Valsts policijas koledžā, būs iespēja samaksāt uz vietas ar bankas karti!

Neskaidru jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītājai A. Fišerei pa tālr. 67146280.