b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

Pieteikšanās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 ,,Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā” mobilitātēm 2015. gada 2. oktobris

Pamatojoties uz Valsts policijas koledžas un Valsts izglītības attīstības aģentūras 2015.gada 30.jūnijā noslēgto līgumu Nr. 2015-1-LV01-KA103-013164-LV un Nr.2015-1-LV01-KA103-013164, un Valsts policijas koledžas un Igaunijas Republikas drošības zinātņu akadēmijas savstarpējo līgumu par personāla mobilitātēm laika posmā no 2014.gada līdz 2016.gadam, no 2015.gada 23.novembra līdz 27.novembrim plānota viena mobilitāte vienam Valsts policijas koledžas akadēmiskā personāla vai vispārējā personāla, kas papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem veic pedagoģisko darbu pārstāvim uz Igaunijas Republikas drošības zinātņu akadēmiju (Igaunijā).

Pamatojoties uz iepriekš minēto, tiek izsludināta pieteikšanās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 „Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā” mobilitātēm.

Mobilitātes nosacījumi un pieteikšanās kārtība ir noteikta ar Valsts policijas koledžas 2015.gada 10.septembra pavēli Nr.369 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA1 mobilitāšu augstākās izglītības jomā pieteikšanās un atlases konkursa vadlīniju apstiprināšanu”.

Akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvji, kas papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem veic pedagoģisko darbu, mobilitātei var pieteikties individuāli, aizpildot pieteikumu un uzrakstot ziņojumu.

Minētie dokumenti iesniedzami Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā (MK 217) Eiropas Savienības Erasmus+ programmas koordinatorei O.Aņikovičai līdz 2015.gada 16.oktobrim.

 

Pielikumi:   -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-

 

Plašāka informācija par Eiropas Savienības Erasmus+ programmu atrodama: www.viaa.gov.lv

 

Valsts policijas koledžas

Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja                                                        A.Fišere