a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

2015.GADA 10. SEPTEMBRĪ SAVU DARBU IR UZSĀCIS JAUNIEVĒLĒTAIS VALSTS POLICIJAS KOLEDŽAS STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDES SASTĀVS 2015. gada 16. septembris

2015.gada 9.septembrī, saskaņā ar 2015.gada 20.februāra Valsts policijas koledžas Studējošo pašpārvaldes (turpmāk - Pašpārvalde) nolikuma III nodaļu, tika organizētas Pašpārvaldes  velēšanas.

          Uz trīs brīvajām vietām Pašpārvaldē pretendēja pieci kandidāti. Katram no viņiem tika dota iespēja sevi prezentēt, atbildēt uz studējošo un Latvijas Studentu apvienības pārstāvju jautājumiem. Balsošanā piedalījās Koledžas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studējošie. Apkopojot balsojuma rezultātus, Pašpārvaldē tika ievēlēti trīs kadeti no 18K grupas:

K.Račko, A.Bērziņa un E.Liepiņa.

Jau 2015.gada 10.septembrī notika jaunievēlētās Pašpārvaldes pirmā sēde, kurā tika ievelēts Pašpārvaldes priekšsēdētājsA.Krompāns, Pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieceA.Ozola.

Sēdes laikā jaunievēlētie Pašpārvaldes locekļi tika iepazīstināti ar Pašpārvaldes mērķi, uzdevumiem un tās darbības jomām.  Tika apspriesti jautājumi, kuriem būtu jāpievērš uzmanība un kurām novirzēm būtu jāakcentē Pašpārvaldes uzmanība, kā arī tika uzdoti uzdevumi izpildei līdz nākamajai sēdei. Sēdes laikā tika uzklausīts ikviens Pašpārvaldes loceklis, viņa viedoklis par Pašpārvaldes ieņemamo vietu koledžas sadzīvē un iespējamajām darbības sfērām, kurās turpmāk darbosies Pašpārvaldes locekļi.