a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

Valsts policijas koledžas Studējošo pašpārvaldes pārstāvis piedalās Latvijas Studentu apvienības domes sēde 29.08.2015. 2015. gada 31. augusts

Šī gada 29.augustā Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē (RTU APF) norisinājās kārtējā Latvijas Studentu apvienības (LSA) domes sēde. Valsts policijas koledžu (VPK) Studējošo pašpārvaldi (SP) pārstāvēja Andris Krompāns.

Plkst. 11:00 RTU APF Studējošo pašpārvaldes pārstāve atklāja LSA Domes sēdi ar svinīgu uzrunu. Kam sekoja LSA Domes sēdēs kārtības apstiprināšana, ko arī visi klātesošie domnieki vienbalsīgi atbalstīja. Turpinājumā LSA Valde un dažādu darba grupu vadītāji sniedza atskaites par saviem sasniegumiem un problēmām. Plkst. 11:35 domnieki tika iepazīstināti ar LSA finanšu pārskatu, kurā bija atspoguļoti šī gada LSA ieņēmumi un budžeta izlietojuma sadale. Pēc kura sekoja atskats uz LSA pozīcijām saistībā ar jautājumiem, kas skar augstskolu likuma grozījumu pieņemšanas kārtību, par bezmaksas augstāko izglītību, par augstākās izglītības valodu un studiju kreditēšanas sistēmas iespējamām reformām un arī šo pozīciju apstiprināšana. Sēde turpinājās ar augstākās izglītības finansēšanas rīcības plāna izskatīšanu un viedokļu izteikšanu. 12:45 domnieki devās nelielā pauzē un pēc pauzes, atsākoties sēdei, tika veikts atskats uz LSA Studentu Līderu forumu 2015, tika runāts par tur radušos darba grupu turpmāko attīstību un aizguvumiem, kā arī par lietām, ko vajadzētu pilnveidot nākamgad. Kam sekoja Baltijas valstu studentu organizāciju sanāksmes (BOM) rekomendācijas turpmākajā LSA darbībā. Sēdē arī tika stāstīts par Eiropas Studentu apvienības (ESU) darbības virzieniem un tās pienesumu LSA.

Domes sēdes noslēgumā katras pašpārvaldes pārstāvis iepazīstinājām ar aktualitātēm savā pašpārvaldē. VPK Studējošo pašpārvaldes pārstāvis Andris Krompāns informēja pārējos domniekus par 31.augustā gaidāmo pasākumu – fitnesa treniņu kadetiem, darbu pie gājēju pārejas uzstādīšanu pie ienākšanas VPK  un Studējošo pašpārvaldes vēlēšanām, uz kurām arī aicināja ierasties citu Studējošo pašpārvalžu pārstāvjus un LSA dalībniekus, lai iepazītos ar VPK Studējošo pašpārvaldes vēlēšanu sistēmu. Sēde noslēdzās plkst. 14:50 ar LSA prezidentes I.Grigorjevas uzrunu.