c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

No 2015.gada 3.septembra līdz 4.septembrim Projekta „Policijas darbinieku kompetenču pilnveidošana sintētisko narkotiku, tai skaitā jauno psihoaktīvo vielu, apkarošanā” ietvaros Valsts policijā un Valsts policijas koledžā viesosies Lietuvas Policijas Depa 2015. gada 31. augusts

Lai īstenotu projekta JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG/6407 „Policijas darbinieku kompetenču pilnveidošana sintētisko narkotiku, tai skaitā jauno psihoaktīvo vielu, apkarošanā” paredzētās aktivitātes, Valsts policijas koledža organizē Lietuvas Policijas Departamenta mācību vizīti Latvijā, kas paredzēta no 2015.gada 3.septembra līdz 4.septembrim.

Iepriekš minētā projekta mērķis ir padziļināt kārtības policijas darbinieku zināšanas par narkotikām, it īpaši sintētiskajām narkotikām (ieskaitot jaunās psihoaktīvās vielas), kā arī  uzlabot kriminālpolicijas darbinieku kompetences, kas saistītas ar cīņu pret sintētiskajām narkotikām un jaunajām psihoaktīvajām vielām.

2015.gada 3.septembrī Lietuvas Policijas Departamenta darbinieki tiks iepazīstināti ar Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes un Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes darba organizāciju, īpašu uzmanību pievēršot narkotiku apkarošanas jomai.

Savukārt 2015.gada 4.septembrī Valsts policijas koledžā tiks prezentēta Valsts policijas koledžas studiju un mācību procesa īstenošana, īstenojamās izglītības programmas, kā arī profesionālās pilnveides darbs un pieaugušo neformālās izglītības programmas narkotiku apkarošanas jomā.

Vizītes laikā Lietuvas Policijas Departamenta  darbiniekiem tiks izrādītas Valsts policijas koledžas mācību telpas, prezentēts jaunais Bibliotēkas elektroniskais grāmatu katalogs, izrādīts sporta komplekss un Kriminālistikas muzejs.