e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

Amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm: Valsts policijas koledžas arodizglītības programma "Policijas darbs" (neklātiene): 2015. gada 18. augusts

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā "Policijas darbs" 2015./2016.mācību gadam.

Mācību ilgums – viens gads.

Dokumentu iesniegšanas laiks – no 2015.gada 17.augusta līdz 2015.gada 21.augustam.

Dokumentu iesniegšanas vieta – Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 8a, Rīga.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Iesniegums (1.pielikums);
  • Vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu kopijas, centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas pēc to saņemšanas, uzrādot to oriģinālus;
  • Raksturojums - rekomendācija saskaņota ar Valsts policijas struktūrvienības priekšnieku, kas izsniegta ne agrāk kā pirms diviem mēnešiem no dokumentu iesniegšanas brīža;
  • Trīs fotogrāfijas (izmērs 3x4 cm);
  • Dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām neklātienē apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi; Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.904 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis" pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa ir 12,05 EUR, maksāšanas mērķī norādīt "21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa".

Iestājpārbaudījumi notiks Valsts policijas koledžā (Ezermalas ielā 8a, Rīgā) 2015.gada 27.augustā

Reflektantam jākārto šāds iestājpārbaudījums: vērīguma un atmiņas pārbaudes tests.

Rezultātu paziņošana 2015.gada 31.augusts.

Mācību sākums 2015.gada 10.septembrī