a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

Eiropas Džudo savienības prezidenta vizīte Valsts policijas koledžā 2016. gada 28. novembris

2016.gada 24.novembrī Valsts policijas koledžā viesojās Eiropas Džudo savienības prezidents Sergey Soloveychik ar delegāciju, kuras sastāvā bija Eiropas policijas sporta savienības prezidents Luc Smeyers, Krievijas valsts un Valsts policijas sporta asociācijas “Dinamo” pirmais priekšsēdētaja vietnieks Vladimir Gazizov, Latvijas Džudo federācijas prezidents Raimonds Rublovskis, Latvijas Džudo federācijas ģenerālsekretārs Vsevolods Zeļonijs u.c.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par Džudo cīņas elementu iekļaušanu mācību/studiju programmās un turpmākām sadarbības iespējām. Delegācijas pārstāvji ar interesi uzklausīja tuvcīņas apmācības metodiku Koledžā un Valsts policijā kopumā, kā arī sporta dzīves organizēšanas principus un fiziskās sagatavotības ieskaišu prasības. Papildus delegācija tika informēta par Erasmus+ projekta “Baltijas jūras reģionu valstu (LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā”, īstenošanu Koledžā. Minētā Projekta ietvaros tiks pārskatīta visa tuvcīņas apmācības sistēma un policistu sagatavošanas metodes, kas saistītas ar tuvcīņas paņēmienu apmācību un pielietošanu. Kā prioritārs un inovatīvs mērķis ir izvirzīts vienota un vienveidīga modeļa veidošana par fiziskā spēka un speciālo cīņas paņēmienu pielietošanu Baltijas jūras reģiona policijas darbā un apmācībā, kā arī stratēģiskā partnerība starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas policijas izglītības iestādēm.

Koledžas direktors Rauls Kviesītis uzsvēra, ka policijas darbā likumpārkāpēju aizturēšanas laikā svarīga loma ir samērīga fiziskā spēkā un speciālo cīņas paņēmienu pielietošanā, kas būtiski mazinātu likumpārkāpējiem nodarīto kaitējumu. Līdz ar to ir nepieciešams pārskatīt esošās speciālo cīņas paņēmienu apmācību programmas. Būtisku vietu šajā jautājumā ieņem savstarpējas sadarbības veidošana ar Latvijas Džudo federāciju un arī ar starptautiskām šī sporta veida institūcijām. Delegācijas pārstāvji tika informēti, ka jau šobrīd izveidojusies laba sadarbība ar V.Zeļonija Džudo skolu un Koledžas pārstāvji ir piedalījušies jau vairākos semināros. 

Krievijas valsts un Valsts policijas sporta asociācijas “Dinamo” pirmais priekšsēdētaja vietnieks Vladimirs Gazizov informēja, ka šobrīd viņi veic izpēti par džudo lomu apmācības sistēmā un bija patīkami pārsteigts par mūsu Koledžas tuvcīņas apmācības programmām un tās kvalitāti.

Eiropas policijas sporta savienības prezidents Luc Smeyers izstāstīja par savienības darbību un tiem sporta veidiem, kas tiek praktizēti starp policiju starptautiskajā vidē un izteica nožēlu par to, ka Latvijas Valsts policijas pārstāvji nepiedalās Eiropas sporta savienības rīkotajās sacensībās un piedāvāja apsvērt iespēju ar laiku tajās piedalīties.

Tikšanās rezultātā tika panākta vienošanās slēgt trīspusēju sadarbības līgumu starp Koledžu, Eiropas Džudo savienību un Latvijas Džudo federāciju.

Papildus minētajiem sanāksmes dalībniekiem, tajā piedalījās arī Sporta katedras vadītājs Ivars Zvirbulis, Profesionālās pilnveides nodaļas vadītāja Zane Pumpure, Sporta katedras personāla apmācības speciālists Andrejs Maslovs, Kadetu nodaļas kadets Dmitrijs Fedosejenko, GKrPP KIP 3.nodaļas priekšnieks Ruslans Dervans (Latvijas Džudo cīņas veterāns), kā arī Rīgas Pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkass u.c.

Fotogalerija >>>