d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

Valsts policijas koledžas Studējošo pašpārvaldes dalība LSA Studentu līderu forumā. 2016. gada 24. augusts

Studentu līderu forums ir projekts augstāko izglītības iestāžu studējošo pašpārvalžu aktīvākajiem biedriem, ar mērķi stiprināt studentu kustību, slīpēt dalībnieku personības un risināt augstākās izglītības politikas problēmas.

Forumu ikgadēji rīko Latvijas Studentu apvienība (turpmāk - LSA). Foruma projekta vadītājs šogad bija Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Krīvu padomes priekšsēdētājs kadets Aleksis Ozoliņš.

Šogad tas norisinājās no 11.augusta līdz 14.augustam Amatas novada. Drabešu pagasta, Drabešu internātpamatskolas telpās, kopā pulcējot dažādu nozaru līderus, organizācijas vecbiedrus, valdes locekļus un 50 dalībniekus tajā skaitā arī Valsts policijas koledžas Studējošo pašpārvaldes pārstāvi kaprāli Ievu Osi.

Šo četru dienu laikā cauri dažādām aktivitātēm dalībnieki mācījās analizēt informāciju, izprast sevi, savus cīņu biedrus, uzzināt kā vislabāk pārstāvēt savus studentus, kā būt labam līderim, kā noturēt disciplīnu un strādāt pie augstākās izglītības problēmu risināšanas.

LSA organizētajā forumā piedalījās apmēram 50 pārstāvji no 32 Latvijas augstākās izglītības iestāžu Studējošo pašpārvaldēm.

Pirmajā dienā (11.augustā), LSA foruma atbildīgās personas iepazīstināja ar četru dienu programmu, darba kārtību, noteikumiem un organizatoru komandu, kam sekoja Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) majora Ulda Gūtmaņa vadītā lekcija par atbildību. Majors savā lekcija minēja par to cik atbildīgi ir jāpieņem savi lēmumi un jāprot uzņemties sekas, kas no tiem izriet. Pēc tam sekoja politiķa Mārtiņa Bondara lekcija par viedokli, kurā viņš atspoguļoja to, ka katrs esam personība un mums katram ir tiesības uz savu viedokli, bet jāprot pieņemt arī citu cilvēku viedoklis un problēmas. Pēcpusdienā sekoja vēl divas lekcijas. Maija Baltgallve stāstīja par stratēģiju. Savā stāstā izmantojot dzīves piemērus, kā nospraudusi sev mērķi un izdomājusi stratēģiju kā to visu sasniegt. Par disciplīnu pastāstīja NBS kapteinis Ēriks Keisters. Viņš savā stāstā dalījās ar to kā ieviest un noturēt disciplīnu kolektīvos, kā vajadzētu un nevajadzētu izturēties pret cilvēkiem, kas piesaistīti. Stāstīja arī par individuālo pieeju katram.

Dienas noslēgumā tika organizēta nakts trase , kura sastāvēja no 7 posmiem un vairākām komandām 7 cilvēku sastāvā. Nakts trases laikā bija nepieciešams izmantot dienas laikā iegūtās zināšanas par stratēģiju, viena otra respektēšanu, paust savu viedokli un pieņemt atbildīgus lēmumus. Pēc nakts trases studenti ar NBS kravas mašīnu tika nogādāti uz NBS poligonu netālu no Cēsīm, kur notika nakšņošana teltī.

Otrā foruma diena (12.augusts) iesākās ar nakšņošanas vietas sakopšanu un iepriekšējās dienas notikumu pārrunāšanu, tādējādi dalībniekiem bija iespēja apzināties, ko ir ieguvuši un ņēmuši vērā no lekcijām. Atgriežoties Drabešos, tika novadīta lekcija par komunikāciju, kurā liels uzsvars tika likts uz citu cilvēku teiktā analizēšanu, lai saprastu viņš runā ticamas vai neticamas lietas. Pēc tam notika lekcija “Vadītājs- ienākumi un atbildība”, kuru mums pasniedza bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers. Zatlera kungs jaunajiem līderiem pastāstīja, kas jāņem vērā, lai kļūtu par labu vadītāju. Pēc tam norisinājās dienas trase, kurā dalībnieki atkal tika sadalīti komandās un bija 7 posmi. Šajos posmos svarīgi bija komandas gars, līdz ar to bija jāpielieto viss, kas divu dienu laikā tika iegūts. Otrās foruma dienas noslēgumā norisinājās vecbiedru vakars, kurā kādreizējie LSA valdes locekļi un priekšsēdētāji, dalījās ar piedzīvojumiem, panākumiem, ieguvumu un aicināja uz individuālām sarunām.

Trešā foruma diena (13.augusts) bija svarīga. Notika paneļdiskusija ar Arvīdu Barševski, Kārli Šadurski, Jāni Vētru, Jāni Vucānu un Raivi Dzintaru, moderēja Filips Lastovskis. Tika diskutēts par finansējumu izglītībai kopumā, augstskolu finansējumu, valsts atmaksātām budžeta vietām, kā arī par to ko vajadzētu mainīt vai nostiprināt. Pēc paneļdiskusijas kopā ar LSA valdi tika pārrunāts, kas no tā šobrīd darbojas, kas nē, un ko LSA var palīdzēt mainīt. Pēc tam notika dalīšanās darba grupās, kurās studenti iegūtās zināšanas lika lietā, lai kopīgi izveidotu vīziju kā efektīvi izmantot finansējumu, kas piešķirts izglītībai. Pēc tam prezentēja savus mājas darbus, kas bija teatralizēts uzvedums par noteiktu tēmu, kas bija saistīts ar kādu multiplikācijas filmu un notikumiem LSA.

Ceturtajā dienā (14.augustā) katra darba grupa izveidoja prezentāciju par savu grupas tēmu un ideju ko varētu mainīt un pēc tam to prezentēja un kopīgi katru ideju pieslīpēja. Tad sekoja organizatoru kopsavilkums par iegūto, shematiski viss lielos vilcienos izstāstīts. Noslēgumā ar organizatoriem kopā tika apspriesta foruma norise, katrs dalībnieks izteica savu viedokli par pieredzēto un iegūto.

 

Informāciju sagatavoja:

Studējošo pašpārvaldes

pārstāve

kaprāle Ieva Ose