c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

Par uzņemšanu Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas „Policijas darbs” neklātienes mācībām (Valsts policijas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi) 2016. gada 26. jūlijs

Saskaņā ar Valsts policijas koledžas (turpmāk – Koledža) 2015.gada 3.septembra iekšējiem noteikumiem Nr.24 „Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs” 2016./2017.akadēmiskajam gadam” (turpmāk – Uzņemšanas noteikumi) Koledžā tiek organizēta reflektantu (Valsts policijas amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi) uzņemšana arodizglītības programmas „Policijas darbs” (turpmāk – Izglītības programma) neklātienes mācībām Koledžā, Rīgā un Koledžas Latgales filiālē, Daugavpilī.

           Vienlaikus norādāms, ka mācību grupas komplektācija Izglītības programmā un mācību īstenošanas vieta (Koledžā, Rīgā vai Koledžas Latgales filiālē, Daugavpilī) ir atkarīga no reflektantu iesniegto dokumentu skaita (konkursa), līdz ar ko mācību grupas komplektācija un Izglītības programmas mācību īstenošanas vieta būs ekonomiski pamatota un lietderīga.

Dokumentu iesniegšana Koledžā, Ezermalas ielā 8a, Rīgā, 217.kabinetā (2.stāvs, mācību korpuss) un Koledžas Latgales filiālē, Vaļņu ielā 27, Daugavpilī, 1.auditorijā (1.stāvs), no 2016.gada 8.augusta līdz 2016.gada 12.augustam.

Iestājpārbaudījumi Izglītības programmas mācībām notiks 2016.gada 22.augustā Koledžā, Ezermalas ielā 8a, Rīgā un Koledžas Latgales filiālē, Vaļņu ielā 27, Daugavpilī.

Rezultātu paziņošana Koledžas mājaslapā – 2016.gada 24.augustā.

Reģistrēšanas mācībām un līgumu slēgšana – no 2016.gada 26.augusta līdz 2016.gada 29.augustam.

Mācību sākums – 2016.gada 8.septembrī.

           Ar Uzņemšanas noteikumiem var iepazīties Koledžas mājaslapā www.policijas.koledza.gov.lv sadaļā „Gribu mācīties!”.

Papildu informāciju par uzņemšanu Izglītības programmā var iegūt, rakstot uz elektronisko pastu izglitiba@koledza.vp.gov.lv, vai zvanot pa tālruņiem 67219642, 25411502.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts policijas koledžas

Izglītības koordinācijas nodaļas

metodiķe

Olga Aņikoviča

E-pasts: olga.anikovica@koledza.vp.gov.lv

Tālr.: +371672 19642