a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

Iestājpārbaudījumu rezultāti Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” pilna laika klātienes/nepilna laika neklātienes studijām 2016. gada 11. jūlijs

Saskaņā ar Valsts policijas koledžas 2015.gada 28.augusta iekšējiem noteikumiem Nr.23 „Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” 2016./2017.akadēmiskajam gadam” un pamatojoties uz Valsts policijas koledžas Uzņemšanas komisijas 2016.gada 8.jūlijā pieņemto lēmumu:

Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Policijas darbs" pilna laika klātienes studijām 2016./2017. akadēmiskajam gadam tiek uzņemti reflektanti ar šādiem imatrikulācijas kodiem:

2016/VPK - 20/8 - 007

2016/VPK - 20/8 - 011

2016/VPK - 20/8 - 014

2016/VPK - 20/8 - 021

2016/VPK - 20/8 - 028

2016/VPK - 20/8 - 030

2016/VPK - 20/8 - 040

2016/VPK - 20/8 - 043

2016/VPK - 20/8 - 047

2016/VPK - 20/8 - 051

2016/VPK - 20/8 - 055

2016/VPK - 20/8 - 060

2016/VPK - 20/8 - 061

2016/VPK - 20/8 - 069

2016/VPK - 20/8 - 075

2016/VPK - 20/8 - 076

2016/VPK - 20/8 - 081

2016/VPK - 20/8 - 083

2016/VPK - 20/8 - 087

2016/VPK - 20/8 - 089

2016/VPK - 20/8 - 099

2016/VPK - 20/8 - 101

2016/VPK - 20/8 - 102

2016/VPK - 20/8 - 103

                                                       

Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs" nepilna laika neklātienes studijām 2016./2017. akadēmiskajam gadam tiek uzņemti reflektanti ar šādiem imatrikulācijas kodiem:

2016/VPK - 20/8 - 008

2016/VPK - 20/8 - 054

2016/VPK - 20/8 - 009

2016/VPK - 20/8 - 056

2016/VPK - 20/8 - 010

2016/VPK - 20/8 - 057

2016/VPK - 20/8 - 012

2016/VPK - 20/8 - 058

2016/VPK - 20/8 - 013

2016/VPK - 20/8 - 059

2016/VPK - 20/8 - 015

2016/VPK - 20/8 - 062

2016/VPK - 20/8 - 016

2016/VPK - 20/8 - 063

2016/VPK - 20/8 - 017

2016/VPK - 20/8 - 064

2016/VPK - 20/8 - 018

2016/VPK - 20/8 - 065

2016/VPK - 20/8 - 019

2016/VPK - 20/8 - 066

2016/VPK - 20/8 - 020

2016/VPK - 20/8 - 067

2016/VPK - 20/8 - 022

2016/VPK - 20/8 - 068

2016/VPK - 20/8 - 023

2016/VPK - 20/8 - 070

2016/VPK - 20/8 - 024

2016/VPK - 20/8 - 071

2016/VPK - 20/8 - 025

2016/VPK - 20/8 - 072

2016/VPK - 20/8 - 026

2016/VPK - 20/8 - 073

2016/VPK - 20/8 - 027

2016/VPK - 20/8 - 074

2016/VPK - 20/8 - 029

2016/VPK - 20/8 - 077

2016/VPK - 20/8 - 031

2016/VPK - 20/8 - 078

2016/VPK - 20/8 - 032

2016/VPK - 20/8 - 079

2016/VPK - 20/8 - 033

2016/VPK - 20/8 - 080

2016/VPK - 20/8 - 034

2016/VPK - 20/8 - 082

2016/VPK - 20/8 - 035

2016/VPK - 20/8 - 084

2016/VPK - 20/8 - 036

2016/VPK - 20/8 - 085

2016/VPK - 20/8 - 037

2016/VPK - 20/8 - 086

2016/VPK - 20/8 - 038

2016/VPK - 20/8 - 088

2016/VPK - 20/8 - 039

2016/VPK - 20/8 - 090

2016/VPK - 20/8 - 041

2016/VPK - 20/8 - 091

2016/VPK - 20/8 - 042

2016/VPK - 20/8 - 092

2016/VPK - 20/8 - 044

2016/VPK - 20/8 - 093

2016/VPK - 20/8 - 045

2016/VPK - 20/8 - 094

2016/VPK - 20/8 - 046

2016/VPK - 20/8 - 095

2016/VPK - 20/8 - 048

2016/VPK - 20/8 - 096

2016/VPK - 20/8 - 049

2016/VPK - 20/8 - 097

2016/VPK - 20/8 - 050

2016/VPK - 20/8 - 098

2016/VPK - 20/8 - 052

2016/VPK - 20/8 - 100

2016/VPK - 20/8 - 053

 

 

Reflektantu reģistrēšanās un līgumu slēgšana pilna laika klātienes studijām notiks no 2016.gada 14.jūlija līdz 2016.gada 15.jūlijam Valsts policijas koledžā, Rīgā, Ezermalas ielā 8a, 217.kabinetā (2.stāvs, mācību korpuss) no plkst.8.30. līdz plkst.16.30. Lūgums paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu un bankas konta numuru.

 

Reflektantu reģistrēšanās un līgumu slēgšana nepilna laika neklātienes studijām notiks no 2016.gada 17.augusta līdz 2016.gada 19.augustam Valsts policijas koledžā, Rīgā, Ezermalas ielā 8a, Valsts policijas koledžā, Rīgā, Ezermalas ielā 8a, 217.kabinetā (2.stāvs, mācību korpuss) no plkst.8.30. līdz plkst.16.30. Lūgums paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu un bankas konta numuru.

 

Papildus informāciju var iegūt, rakstot uz elektronisko pastu izglitiba@koledza.vp.gov.lv, vai zvanot pa tālruņiem 67219642, 25411502.

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Izglītības koordinācijas nodaļas
metodiķe
Olga Aņikoviča
E-pasts: olga.anikovica@koledza.vp.gov.lv
Tālr.: +371672 19642