c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

Par uzņemšanu Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijām (Valsts policijas amatpersonas) 2016. gada 28. jūnijs

Saskaņā ar Valsts policijas koledžas (turpmāk- Koledža) 2015.gada 28.augusta iekšējiem noteikumiem Nr.23 „Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” 2016./2017.akadēmiskajam gadam” (turpmāk – Uzņemšanas noteikumi) Koledžā tiek organizēta reflektantu uzņemšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” (turpmāk – Izglītības programma) pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijām.

Dokumentu iesniegšana Koledžā, Ezermalas ielā 8a, Rīgā, 217.kabinetā (2.stāvs, mācību korpuss) un Koledžas Latgales filiālē, Vaļņu ielā 27, Daugavpilī, 1.auditorijā (1.stāvs), no 2016.gada 4.jūlija līdz 2016.gada 6.jūlijam.

Iestājpārbaudījumi Izglītības programmas studijām notiks 2016.gada 8.jūlijā Koledžā, Ezermalas ielā 8a, Rīgā.

Iestājpārbaudījumu grafiks:

Laiks

Pārbaudījuma veids

Imatrikulācijas kods

Norises vieta

08.30.-9.30.

Reflektantu ierašanās koledžā, reģistrācija

 

Koledžas 101.kab.(zāle)/1.st.administratīvais korpuss

9.45.-11.00.

Vispārējais intelekta tests

2016/VPK-20/8-007 līdz
2016/VPK-20/8-096

Koledžas

Lekciju zāle Z /2.st. (mācību korpuss)

9.45.-11.00.

Vispārējais intelekta tests

2016/VPK-20/8-097 līdz
2016/VPK-20/8-150

Koledžas

Lekciju zāle 5 aud./2.st. (mācību korpuss)

11.30.-16.30.

Pārrunas

2016/VPK-20/8-007 līdz
2016/VPK-20/8-150

Koledžas

218. aud./2.st. (mācību korpuss)

11.30.-16.30.

Pārrunas

Koledžas

219.aud. aud./2.st. (mācību korpuss)

 

Rezultātu paziņošana Koledžas mājaslapā – 2016.gada 11.jūlijs.

Reģistrēšanas studijām un līgumu slēgšana:

  • Pilna laika klātienē: 2016.gada 14.jūlijs-15.jūlijs;
  • Nepilna laika neklātienē: 2016.gada 17.augusts-19.augusts.

Studiju sākums:

  • Pilna laika klātienē: 2016.gada 1.augusts;
  • Nepilna laika neklātienē: 2016.gada 3.septembris (Koledžas Latgales filiālē) un 2016.gada 10.septembris (Rīgā).

           Ar Uzņemšanas noteikumiem var iepazīties šeit.

Papildus informāciju par uzņemšanu Izglītības programmā var iegūt, rakstot uz elektronisko pastu izglitiba@koledza.vp.gov.lv, vai zvanot pa tālruņiem 67219642, 25411502.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts policijas koledžas
Izglītības koordinācijas nodaļas
metodiķe
Olga Aņikoviča
E-pasts: olga.anikovica@koledza.vp.gov.lv
Tālr.: +371672 19642