d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

Valsts policijas koledžā 2016. gada 11. martā viesojās pārstāvji no Valsts robežsardzes koledžas un Valsts ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 2016. gada 14. marts

Vizītes laikā koledžu pārstāvji dalījās pieredzē par aktualitātēm studiju (mācību) jautājumos, par paveiktajiem un plānotajiem pasākumiem, kā arī vienojās par turpmākām pieredzes apmaiņas saistībām un pienākumiem.

      Sanāksmes darba kārtībā tika pārrunāti šādi jautājumi:

  1. Studiju virziena akreditācijas un izglītības programmu licencēšana;
  2. Aktualitātes uzņemšanas 2016./2017. akadēmiskajā gadā formālās izglītības programmās, plānotais un faktiskais izglītojamo skaits, pedagoģiskās slodzes.
  3. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas rezultāti un iestāžu labā prakse;
  4. Eiropas Savienības Erasmus + programmas projektu ieviešanas un īstenošanas labās prakses piemēri un administrēšanas pieredze;

Koledžu kadetu kopīgo mācību 2016. gada vasarā īstenošanas nepieciešamība, mācību kompetences, mācību programmas (scenārija) provizoriskās tēmas (saturs), mācību īstenošanas praktiskie aspekti un materiāltehniskais nodrošinājums.