a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” pilna laika klātienes noslēguma pārbaudījuma norises kārtība 2016.gada 2.februārī un 5.februārī 2016. gada 20. janvāris

Datums

Laiks

Studiju grupa

Pārbaudījuma veids

Kadeti, kas piedalās

Norises vieta

2.02.2016.

9.00.

16P

Kvalifikācijas eksāmena teorētiskā daļa

 

K.Bahmane

A.Bistrova

A.Buklagina

S.Jansone

A.Jozāns

J.Kaliksons

I.Kaļinka

D.Klints

M.Kļaviņš

I.Kozlova

L.Volka

H.Lieķe

Valsts policijas koledžas 218.auditorija (2.stāvs; mācību korpuss)

9.00.

16P

Kvalifikācijas eksāmena teorētiskā daļa

 

N.Lipskis

K.Malčanovs

L.Melehova

M.Mellēns

A.Muižnieks

K.Ohņevska-Valezuka

E.Paeglītis

K.Pažemecka

E.Sāvičs

M.Šverins

S.Tišutina

K.Freimane

K.Ošmjanskis

Valsts policijas koledžas 219.kabinets (2.stāvs; mācību korpuss)

05.02.2016.

9.00.

16P

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšana specializācijā „Kārtības policijas darbs”

A.Bistrova

A.Buklagina

S.Jansone

A.Jozāns

H.Lieķe

N.Lipskis

K.Pažemecka

E.Sāvičs

M.Šverins

S.Tišutina

Valsts policijas koledžas 334.auditorija (3.stāvs; mācību korpuss)

9.00.

16P

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšana specializācijā „Kriminālpolicijas darbs”

J.Kaliksons

I.Kaļinka

D.Klints

M.Kļaviņš

K.Malčanovs

A.Muižnieks

E.Paeglītis

K.Ošmjanskis

Valsts policijas koledžas 202.kabinets (2.stāvs; administratīvais korpuss)

12.30.

16P

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšana specializācijā „Izmeklēšanas darbs”

K.Bahmane

I.Kozlova

L.Volka

L.Melehova

M.Mellēns

K.Ohņevska-Valezuka

K.Freimane

 

 

 

Valsts policijas koledžas 202.kabinets (2.stāvs; administratīvais korpuss)

 

Informāciju sagatavoja:

Olga Aņikoviča
Valsts policijas koledžas
Izglītības koordinācijas nodaļas
metodiķe
Tālr.: 672 19642