c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes   > Arhīvs
 

Arhīvs

Informācija amatpersonām, kuras vēlas atkārtoti kārtot kvalifikācijas eksāmenu–valsts noslēguma pārbaudījumu Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs" 2015. gada 15. decembris

Valsts policijas koledžā 2016.gada 2.februārī un 2016.gada 5.februārī notiks pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” noslēguma pārbaudījums.

Vispārējo teorētisko zināšanu pārbaudījums notiks 2016.gada 2.februārī, kvalifikācijas darba aizstāvēšana – 2016.gada 5.februārī.

Saskaņā ar Koledžas 2010.gada 19.oktobra iekšējo noteikumu Nr.9 „Noteikumi par valsts noslēguma pārbaudījuma saturu un norisi Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs”” 31.punktu, personām, kas vēlas atkārtoti kārtot noslēguma pārbaudījumu jāiesniedz Koledžas direktoram ziņojums ar lūgumu atļaut kārtot noslēguma pārbaudījumu līdz 2016.gada 11.janvārim un dokuments, kas apliecina maksājumu par atkārtotu noslēguma pārbaudījuma kārtošanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.904 „Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis”, atkārtots noslēguma pārbaudījums ir maksas pakalpojums – EUR 117,88.

Veicot apmaksu, lūgums maksājuma mērķī norādīt - “21359, par  atkārtoto kvalifikācijas eksāmenu”.

 

Informāciju sagatavoja:

Olga Aņikoviča
Valsts policijas koledžas
Izglītības koordinācijas nodaļas
metodiķe
+ 371 672 19642