f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   >
 

 

2020. gada 23. oktobris


 

Paneļdiskusija - „Efektīva finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšana

Valsts policijas koledža sadarbībā ar Tiesu administrāciju 2020.gadā 22.oktobrī organizēja paneļdiskusiju par tēmu „Efektīva finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšana” (turpmāk – Pasākums). 

Pasākums tika nodrošināts Eiropas Sociāla fonda (turpmāk – ESF) projekta “Justīcija attīstībai”  (turpmāk – Projekts) (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.

Pasākuma mērķis - veicināt tiesību aizsardzības iestāžu amatpersonu vienotas izpratnes veidošanu finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanā un pierādīšanā.

 

Pasākuma dienas kārtība tika sadalīta trīs tēmu diskusijās, uz kurām tika aicināti attiecīgo iestāžu eksperti:

 

Diskusija Nr. 1

“Finanšu un ekonomisko noziegumu kriminoloģiskais raksturojums - šodienas situācija Latvijā un pasaulē, ietekme uz tautsaimniecību. Aktuālie jautājumi”.

 
 • Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras virsprokurore Vineta Zvirbule;
 • Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras virsprokurore Gita Biezuma, prokurors Dainis Šteinbergs;
 • VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietniece Ilze Sokolovska;
 • VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas priekšnieks Vitālijs Polovinskis;
 • Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas nodaļas vadītājs Aleksejs Loskutovs;
 • Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes dekāns Andrejs Vilks.
 

Diskusija Nr. 2

“Aktualitātes finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanā un pierādīšanā: tiesiskais regulējums, starpinstitūciju sadarbība un Paralēlā finanšu izmeklēšana,  izmantošana pierādīšanā, ar to saistītā problemātika”.

 

 
 • Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras virsprokurore Vineta Zvirbule;
 • Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas prokurors Igors Gerasimins;
 • Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras virsprokurore Gita Biezuma un prokurors Dainis Šteinbergs;
 • Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis Zigmunds Dundurs;
 • VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietniece Ilze Sokolovska;
 • VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas priekšnieks Vitālijs Polovinskis;
 • Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas nodaļas vadītājs Aleksejs Loskutovs.
 

Diskusija Nr. 3

“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanas aktualitātes:  pierādīšana, institūciju kompetence un sadarbība”.

 

 
 • Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors Juris Juriss;
 • Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis Zigmunds Dundurs;
 • Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta Zinātniski analītiskais padomnieks Jānis Baumanis;
 • Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Muitas lietu izmeklēšanas daļas vadītājs Andris Ābols.

Pasākuma dalībnieku (klausītāju) loks saskaņā ar ESF Projekta nosacījumiem tika noteikts - amatpersonas, kurām ir piešķirtas pilnvaras veikt izmeklēšanu kriminālprocesā. Pasākumā klausītāju skaits bija vairāk nekā 100 personas no Valsts policijas un Valsts ieņēmuma dienesta.

 

Ņemot vērā COVID-19 izplatību valstī un ievērojot visus epidemioloģiskos drošības pasākumus, Pasākums tika organizēts kombinētā veidā:

 • klātienē – ekspertu dalība;
 • attālināti - dalībnieki (klausītāji), caur tiešsaistes “Cisco WEBEX” platformas rīku.

 

 

Pasākuma laikā tika veikts video ieraksts, pēc kura apstrādes tas tiks izsūtīts attiecīgajām iestādēm.

   

Pateicamies visiem par dalību Pasākumā, sniegto atbalstu un ceram uz turpmāko sadarbību nākamajos pasākumos.