b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   >
 

 

Par docentes Ē.Krutovas dalību AECP tiešsaites konferencē 2020. gada 5. oktobris

No š.g. 30.septembra līdz 1.oktobrim Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras docente pulkvežleitnante Ērika Krutova piedalījās starptautiskā Eiropas Policijas koledžu asociācijas (AECP) tiešsaites konferencē "Online-learning - experiences from the Corona-crises", kuras galvenais mērķis bija aplūkot dažādu valstu policijas izglītības iestāžu studiju procesus attālinātā režīmā covid-19 ietekmē.

Konferencē ar savu pieredzi attālināto mācību īstenošanā dalījās pārstāvji no Austrijas Policijas akadēmijas, Norvēģijas Policijas universitātes koledžas, Serbijas Policijas universitātes, Čehijas, Nīderlandes Policijas akadēmija, Ukrainas nacionālās iekšlietu ministrijas akadēmijas.

Ērika Krutova dalījās ar konferencē apskatāmajiem jautājumiem un jauniem risinājumiem, ko apguva 2 dienu garumā: "Kopumā visi dalībnieki atzina, ka organizēt e-mācības policijas jomā ir izaicinājums, jo lielākoties tās ir aktīvas mācības un pārorientēties no klasēm uz virtuālo pasauli nebija laika. Bet, apstākļu spiestiem, tas bija jādara. Austrijā lielu lomu nospēlēja iepriekšēja sadarbība ar Frontex aģentūru, kuri atsevišķas mācības, piemēram, valodu “English for Border and Coast”, jau praktizēja attālināti. Tad tika uzaicināti sadarbībai animāciju speciālisti, lai pedagogu izstrādāto mācību saturu padarītu aizraujošāku (izmaksas tam esot patiešām augstas). Pedagogi uzsāka ierakstīt nodarbības, pievienot tās e-vidē. Izstrādāti tematiskie moduļi un policijas darbinieki sev ērtā laikā tos patstāvīgi apguva, izpildot uzdevumus, automatizēti saņēma sertifikātus. Problemātiski bija pārorientēt pedagogus, īpaši, kas ir aktīvi policijas darbinieki, kuri definēja, ja nav studentu klāt, tad nav mācību. Tomēr ir jāsaprot, ka neviens nezina kas būs rīt un policijas izglītības procesu nevar apturēt, tādējādi ir jāmainās. Uzsāka organizēt pedagogu izglītošanu jeb “Train the trainers” apmācības, pārstrādāt kursu aprakstus, pārveidot infrastruktūru.

Attēlā ir redzamas pedagogu mini studijas, lekciju vadīšanai online.

Mācību iestāde apzinoties, ka pilnvērtīgajām apmācībām attālinātā režīmā ir jāapmāca arī studenti lietot jaunas tehnoloģijas (ne visi dzīvo ar telefonu rokā), lai mācību process visiem kļūtu draudzīgāks.  Sākotnēji lietoja Zoom platformu, bet pēc datu aizsardzības speciālistu ieteikumiem apturēja ar cerību, ka Zoom uzlabos aizsardzības mehānismus un varēs turpmāk to lietot. Daudzas valstis policiju vajadzībām neļauj lietot Zoom platformu, bet citas augstskolas to plaši piemēro. Bija uzdots jautājums, vai ir izstrādāts “Portfolio” pedagogu digitālo kompetenču attīstībai.

Čehijā, pirms covid-19 pandēmijas, nebija izstrādāti rīki attālināto apmācību īstenošanai. Informācijas un tehnoloģiju nodaļu priekšnieks dalījās pieredzē, ka viņi instalēja Moodle (Valsts policijas koledžā tāds jau bija), tad pievienoja  Moodle papildus funkcijas -  BBB (Big Blue Button), lai veiktu nodarbību ierakstu, kā arī H5P, lai veidotu interaktīvus uzdevumus. Izmantoja Skupy, kā arī  LMS (mācību vadības sistēma), ātri veidoja e-mācību kursus un sniedza pedagogiem atbalstu tehnoloģiju apgūšanā. Atzīstot, ka neattaisnojas garas apmācības dažas reizes, bet daudz praktiskās īsas apmācības, bet regulāri.

Tika iezīmētas 3 problēmas: policijas amatpersonu kapacitāte jeb gatavība strādāt jaunā formātā; studentu “skumšana”; pedagogi bez aktīvām darbībām. Prezentācijā Nīderlandes Policijas akadēmijas Izglītības dizainere atspoguļoja pārejas procesu ar gliemezi, kas prezentācijas beigās savairojas un ieguva riteņus (attēlā).  Lai organizētu mācības, izmantoja MS Teams, dalot studentus virtuālajās klasēs, grupās, ļaujot visiem darboties aktīvi, veidoja on-line klases un īstenoja nodarbības.

 

Kopumā dažādās valstīs bija līdzvērtīgas problēmas un lielākas problēmas emocionālā rakstura- mainīties un darboties neierastajā vidē, kā arī digitālo prasmju trūkums moderno mācību materiālu sagatavošanai.  Man prieks, ka mums jau arī pirms pandēmijas bija Moodle platforma un pati esmu sniegusi konsultācijas pedagogiem, kā to lietot (īpaši pandēmijas sākumā). “

Ē.Krutova atzīst, ka pēc šīs konferences viennozīmīgi gribētos vēl uzlabot savas digitālas prasmes, lai e-vidē attīstītu mācības dienesta vietās, kā arī e-moduļus ar interaktīviem uzdevumiem un automatizēto sertifikāciju. Būtu labi, ja Metodiskā komisija sniegtu arī mūsu pedagogiem atbalstu un mudinātu darboties atbilstoši laika prasībām.

Valsts policijas koledža lepojas, ka konferences laikā tika uzslavēta par e-mācību realizēšanu pandēmijas sākuma periodā, kas citu valstu policijas izglītības iestādēs notika daudz lēnāk, taču, protams, turpināsim attīstīt mācību digitalizāciju arī turpmāk.