a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   >
 

Informācija par mācību/studiju procesa norisi Valsts policijas koledžā ārkārtējās situācijas laikā. 2020. gada 27. aprīlis

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.apakšpunktu un 2020.gada 24.aprīla Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr. 1-12/487 “Par studiju/mācību procesa norisi Valsts policijas koledžā” tiek atļautas praktiskās nodarbības šādos mācību priekšmetos/studiju kursos:

 1. “Šaušanas mācība” (46 kontaktstundas);
 2. “Uzbrukuma atvairīšana un aizsardzības taktika” (76 kontaktstundas);
 3. “Policijas taktika” (36 kontaktstundas);
 4. “Kriminālistikas pamati” (18 kontaktstundas);
 5. “Pirmā palīdzība” (26 kontaktstundas);
 6. “Datormācība” (24 kontaktstundas)
 7. “Profesionālā fiziskā sagatavošana” (14 kontaktstundas);
 8. “Tiesu medicīnas pamati” (4 kontaktstundas);
 9. “Tiesu psihiatrijas pamati” (7 kontaktstundas);
 10. Specializācijas studiju kurss: “Kriminālpolicijas darba specializācija” (36 kontaktstundas);
 11. Informācijas sistēmu un tehnoloģiju pamati" (16 kontaktstundas);
 12. “Šaušanas nepieciešamības izvērtēšanas stratēģija” (12 kontaktstundas);
 13. “Policijas taktika” (4 kontaktstundas);
 14. “Šaušanas mācība” (4 kontaktstundas);
 15. “Uzbrukuma atvairīšana un aizsardzības taktika” (4 kontaktstundas);
 16. “Datormācība” (4 kontaktstundas);
 17. “Šaujamieroča un speciālo līdzekļu lietošana” (38 kontaktstundas);
 18. “Speciālā fiziskā sagatavošana” (28 kontaktstundas);
 19. “Pirmā palīdzība” (24 kontaktstundas);
 20. “Kriminālistikas pamati” (18 kontaktstundas);
 21. “Informācijas sistēmas policijas iestādē” (10 kontaktstundas).

 

Tāpat, Valsts policijas koledžai atļauts š.g. 29.aprīlī organizēt kvalifikācijas eksāmenu Koledžas arodizglītības programmas "Policijas darbs" diviem izglītības programmu apguvušajiem 37AK kadetiem un kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu arodizglītības programmā.

 

Atļauts organizēt ārpus neformālās izglītības pasākumu ”Kinologu apmācību organizēšana, praktisko nodarbību sagatavošana un vadīšana” un ”Dienestu suņu izmantošana personu atstāto smaržu pēdu dzīšanā notikumu vietā pilsētas apstākļos”

 

Organizējot praktiskās nodarbības Valsts policijas koledžai jānodrošina:

 

 • telpu vēdināšanu pirms un pēc praktiskās nodarbības īstenošanas. Ja iespējams, pirms praktiskajām nodarbībām veikt ķermeņa temperatūras mērījumus visiem izglītojamajiem;
 • izglītojamo distancēšanos ne tuvāk kā 2 metru attālumā;
 • Ja praktiskās nodarbības laikā nav iespējams nodrošināt 2 metru distanci starp izglītojamajiem, nodrošina sejas aizsargmaskas, vienreizējās lietošanas cimdus un aizsargbrilles.

 

Valsts policijas koledžai aizliegts pielaist pedagogu un izglītojamo pie nodarbības, ja ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi vai paaugstināta ķermeņa temperatūra (izņemot gadījumu, ja tiek iesniegta ārstniecības personas izziņa par personas atbilstošu veselības stāvokli).

 

Tāpat praktisko nodarbību īstenošanas laikā stingri ievērot Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas personu personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanai. Koledža nodrošina pedagogu un izglītojamo iepazīšanos ar minētajām rekomendācijām, kā arī ar rīcību gadījumos, ja izglītojamajam vai pedagogam, veicot dienesta / darba pienākumus, parādās akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes.