e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   >
 

Koledžas kadeti dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Spānijas Nacionālo policijas skolu. 2019. gada 31. oktobris

Valsts policijas koledžas studējošie Rihards Raibarts (23K grupa) un Samanta Spurķe (25K) no 20.-26. oktobrim devās apmaiņas braucienā uz Spānijas Nacionālo policijas skolu.

Piedaloties šajā pasākumā, kadetiem bija lieliska iespēja iepazīties ar vairāku ES dalībvalstu (Spānijas, Portugāles, Francijas, Itālijas, Horvātijas un Vācijas), kā arī Ķīnas un Serbijas policijas izglītības iestāžu kadetiem, attiecīgo valstu policiju darba organizācijas modeļiem un struktūrām. Tas deva iespēju paplašināt savu redzējumu uz policijas kā tiesību aizsardzības iestādes lomu gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Noklausoties citu valstu kadetu prezentācijas par policijas izglītības iestādēm, kadeti ieguva priekšstatu par to, kā citās valstīs tiek sagatavoti topošie policisti un kādas ir tiem izvirzītās prasības. Savstarpēji salīdzinot dažādus izglītības modeļus, tika izdarīti secinājumi par to trūkumiem un stiprajām pusēm. Kadeti šos secinājumus un jauniegūtās idejas uzlabojumiem var izmantot savu pienākumu izpildē Studējošo pašpārvaldes sastāvā.

Pasākuma gaitā kadeti kopīgi ar citu valstu kadetiem apmeklēja lekcijas, kuras pasniedza Spānijas Nacionālās policijas skolas pasniedzēji, kā arī augsta ranga Spānijas Nacionālās policijas amatpersonas. Izvēlētie lekciju temati aptver dažādas jomas, ir aktuāli ikvienas valsts policijas darbā un tie tika izklāstīti viegli saprotamā veidā, papildinot kadetu Koledžā iegūtās zināšanas. Rihards un Samanta jūtās gandarīti par šo iespēju un priecājās par visām zināšanām, jaunajiem draugiem no visas pasaules un iespaidiem, ko šis brauciens ir sniedzis.