d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   >
 

CEPOL kurss 4/2019 „Policijas darbība migrācijas apstākļos – sabiedriskā kārtība, naida noziegumi, integrācija” 2019. gada 26. septembris

 

Ņemot vērā mūsdienu globalizācijas un migrācijas apstākļus, tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki katru dienu saskaras ar jauniem izaicinājumiem. Tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem viens no galvenajiem pamatuzdevumiem ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un uzturēšanu, izmeklēšanas darbības, bet ņemot vērā Pasaules attīstību un apstākļus, darbiniekiem  arī jāspēj efektīvi darboties un pildīt savus dienesta pienākumus multikulturālā vidē, kā arī jāprot identificēt un izmeklēt naidu noziegumus.

 

Lai tiesībsargājošo iestāžu darbinieki varētu dalīties pieredzē, kas saistītas ar migrācijas problēmām, Valsts policijas koledža ar Eiropas Savienības tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) atbalstu no 1.oktobra līdz 3.oktobrim organizē CEPOL kursu 4/2019 „ Policijas darbība migrācijas apstākļos – sabiedriskā kārtība, naida noziegumi, integrācija”.

 

Seminārā piedalīsies 26 dalībnieki no 19 Eiropas Savienības valstīm. Kursu vadīs un ar savām zināšanām dalīsies astoņi eksperti no Grieķijas, Spānijas, Islandes, Austrijas, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra Frontex, OSCE/ODIHR, kā arī no Latvijas.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts policijas koledža