a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   >
 

Dienas plāns arodizglītības programmas kadetiem 2019. gada 30. augusts

 

 

 

Plānotais laika periods

Norises vieta

Paredzētā darbība

8:00 – 9:00

Ierindas laukums

Kadetu nodaļa:

Rīta pārbaude, stāšanās pa grupām, vispārējā informācija.

9:00 – 11:00

Z2

Kadetu nodaļa: amata aprakstu un citu dokumentu parakstīšana, iepazīstināšana ar Valsts policijas koledžas korpusiem(telpām).

11:00 – 11:20

Z2

Tikšanās ar Izglītības koordinācijas nodaļu.

11:20 – 11:40

Z2

Tikšanās ar Profesionālas pilnveides nodaļu.

11:40-12:00

Sporta zāle

Tikšanās ar sporta katedras vadītāju.

12:00 – 13:00

 

Starpbrīdis

13:00 – 13:30

Z2

Tikšanās ar Valsts policijas koledžas vadību.

13:30- 15:30

 

Kadetu nodaļa:

Ziņojumu iesniegšanas kārtība, Iekšējie kārtības noteikumi, Savstarpējās attiecības, Ugunsdrošība, Elektrodrošība u.c. normatīvie akti attiecībā uz Valsts policijas koledžu.

Kadetu nodaļa: Informācija par sociālajām garantijām u.c.

 

15:30 – 16:20

Z2, Z3, Z4

Tikšanās ar „Citadele” bankas darbiniekiem.