b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

VALSTS POLICIJAS KOLEDŽAS TENISA TURNĪRS 2019. gada 7. marts

 

Valsts policijas koledžas tenisa turnīra nolikums


I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Valsts policijas koledžas ( turpmāk-Koledžas) 2019. gada Koledžas meistarsacīkstes tenisā (turpmāk–Sacensības). Sacensības starp tiesībsargājošajām institūcijām. Sacensībās piedalās vīrieši un sievietes.

2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi veicināt tiesībsargājošo institūciju saliedēšanu un tenisistu meistarības izaugsmi.

3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos tiesībsargājošo institūciju tenisistus sieviešu un vīriešu konkurencē.

4. Sacensības organizē Koledža sadarbībā ar Valsts policiju un Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrību.


II. Sacensību norises vieta un laiks

5. Sacensības notiek no 2019.gada ( trīs dienas, piektdiena, sestdiena, svētdiena)

6. Sacensību direktors Agris Galvanovskis

7. Sacensību sākums 2019.gada plkst. 09.00 atbilstoši spēļu grafikam, ko apstiprina galvenais tiesnesis.
7.1. Noteikt par sacensību galveno tiesnesi Juri Egli.
7.2. Noteikt par sacensību sekretāru Diānu Timšāni un Egitu Mačevsku.
7.3. Sacensības tiesā Elvijs Lilientāls, Nauris Nemme, Marija Kļukina.
7.4. Sacensības notiek Rīgā.

 

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi

8. Koledžas rīkotajās sacensībās piedalās tiesībsargājošo institūcijas amatpersonas.

9. Sacensības notiek vienspēlēs.

10. Vīriešu grupās piedalās amatpersonas no tiesībsargājošajām institūcijām ( + 2 wild card).

11. ēSieviešu grupās piedalās amatpersonas no tiesībsargājošajām institūcijām (2 wild card).

12. Wild card ieguvējus nosaka sacensību direktors.

15. Sacensību noteikumi:
15.1. Sacensības notiek, ievērojot ITF Tenisa sacensību noteikumus, LTS sacensību noteikumus un Tenisa ētikas kodeksu.
15.2. spēli spēlē līdz diviem uzvarētiem setiem.
15.3. sportistam sacensības beidzas pēc vienas zaudētas spēles, (spēles notiek pēc izslēgšanas spēļu principa).
15.4. Sacensībās spēlē ar HEAD ATP bumbām
15.5. jebkurā setā pie rezultāta 6:6 tiek spēlēts izšķirošais „geims” pēc „Tie-break” sistēmas līdz 7 punktiem.

16. Informāciju par Sacensību norisi var saņemt pa tālruni: 20454945, 29913853 vai e-pasts, sacensibas@koledza.vp.gov.lv.

 

IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām un finansiālie noteikumi

18. Dalībnieki reģistrējas sacensībām aizpildot veidlapu ( pieteikuma veidlapa pielikumā). un nosūtot uz e-pastu 18. sacensibas@koledza.vp.gov.lv

19. Katrs Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu sacensību dienā, vai iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu.

20. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

21. Dalības maksa sacensībās EUR 10.00.

22. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem apmaksā Sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija.


V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana

23. Vīriešu konkurences godalgoto vietu ieguvēji Sacensībās tiek apbalvoti ar organizatora medaļām, diplomiem un balvām.

24. Sieviešu konkurences godalgoto vietu ieguvēji Sacensībās tiek apbalvoti ar organizatora medaļām, diplomiem un balvām.

 

VI. Papildinformācija


Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs
⦁ www.policijas.koledza.gov.lv
⦁ intranet.vp.gov.lv/
⦁ www.facebook.com/ValstsPolicijasKoledzasStudejosoDome

 

VPK tenisa nolikums.