a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   >
 

Darba piedāvājumi 2019. gada 30. janvāris

Valsts policijas koledžas

vakanto amatu saraksts sagatavots uz 2019.gada 30.janvāri 

 

Valsts policijas koledža

aicina pievienoties savam kolektīvam (uz noteiktu laiku)

Izglītības koordinācijas nodaļā vecāko speciālistu (profesiju klasifikatora kods – 241201)

(uz darba līguma pamata)

 

Galvenie amata pienākumi:

 1. Organizēt, plānot un nodrošināt studiju procesu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” kvalitatīvai Valsts policijas darbinieku sagatavošanai;
 2. Izstrādāt studiju (mācību) grafikus un lekciju (nodarbību) sarakstus atbilstoši akreditētajās un licencētajās izglītības programmās paredzētajiem studiju (mācību) plāniem;
 3. Nodaļas kompetences ietvaros sagatavot Koledžas un Valsts policijas vadības rīkojuma dokumentu projektus, statistikas pārskatus un atskaites un citus ar izglītības jomu saistītus dokumentu projektus:
 4. Atbilstoši Koledžas izglītības programmu lekciju (nodarbību) sarakstiem organizēt un nodrošināt Koledžas pedagogu kontaktstundu uzskaiti un sadarbībā ar Koledžas katedrām kontrolēt pedagogu slodžu izpildi.
 5. Saskaņā ar Koledžas rīkojuma dokumentiem vai atbilstoši Koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja deleģējumam piedalīties sanāksmēs, darba grupās, komisijās un saskaņā ar Koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja norādījumiem pildīt citus Koledžas rīkojuma dokumentos noteiktos vai Koledžas vadības noteiktos uzdevumus;
 6. Atbilstoši tiešā vadītāja deleģējumam un norādījumiem savas kompetences ietvarā organizēt un nodrošināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās izglītības attīstības koncepcijā vai rīcības plānā, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Koledžas stratēģijās vai ikgadējos darba plānos u.tml. rīkojuma dokumentos noteikto uzdevumu izpildi, kā arī noteiktajā kārtībā un termiņā sniegt informāciju vai atskaites par sasniegtajiem darba rezultātiem vai izpildes problemātiku.

 

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- augstākā izglītība, var būt arī pēdējo kursu students;

- spēja ātri uztvert informāciju un atbilstoši reaģēt;

- vēlme pastāvīga paaugstināt kvalifikāciju kvalitatīvākai darba pienākumu izpildes veicināšanai;

- dokumentu izstrāde un noformēšana atbilstoši lietvedības noteikumiem;

- teicamas latviešu valodas zināšanas;

- vēlamas svešvalodu zināšanas;

- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint


Piedāvājam:

 • stabilu un interesantu darbu valsts iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) Rīgā, Ezermalas ielā 10;
 • konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (kategorija – EUR 790; 2.kategorija – EUR 820; 3.kategorija – EUR 890 (bruto));
 • atvaļinājuma pabalstu un citas piemaksas
 • iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
 • draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
 • mūsdienīgu darba vidi.

 

Pretendentiem uz minēto amatu CV un pieteikuma vēstuli nosūtīt līdz 2019.gada 28.februārim uz e-pastu: inese.cirite@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām – 67146280.

          Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.