f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   >
 

Meža apvidū pazudušas personas meklēšanas un glābšanas taktiskie paņēmieni 2018. gada 29. novembris

Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļas vadītājs M.iur. A.Dzenis ir izstrādājis mācību metodisko materiālu "Meža apvidū pazudušas personas meklēšanas un glābšanas taktiskie paņēmieni”. Tā mērķis ir sniegt pamat zināšanas par meža apvidū pazudušu personu meklēšanā noteiktiem vispārīgiem noteikumiem, izmantojamiem terminiem, struktūru, veicamām darbībām un metodēm. Mācību metodiskais materiāls ir taktisko paņēmienu apkopojums, kas var būt noderīgs jebkurai personai, kura iesaistās vai plāno iesaistīties meža apvidū pazudušu personu meklēšanā.