f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   >
 

Mācības “Instruktoru kursi” 2018. gada 19. oktobris

Laika posmā no 2018. g. 15.oktobra līdz 19.oktobrim Valsts policijas koledžā (turpmāk – Koledža) notika pieaugušo neformālās izglītības programmas “Tuvcīņas instruktors” mācības Valsts policijas amatpersonām. Mācību galvenais mērķis ir: Tuvcīņas paņēmienu tehnikas-taktikas pilnveidošana un jaunu-inovatīvu pedagoģijas metožu aprobācija.

Topošie tuvcīņas instruktori strādāja pēc Erasmus+ projekta laikā izstrādātās un apstiprinātās programmas, kuras galvenie uzdevumi ir:

  1. Nostiprināt un pilnveidot iegūtās zināšanas par tuvcīņas tehniskajām darbībām;
  2. Pilnveidot profesionālo kompetenci tuvcīņas apmācības metodikā;
  3. Tuvcīņas un profesionālās fiziskās sagatavošanas pamatprincipu pielietošanā;
  4. Mācību un treniņu metožu aprobācija tuvcīņas nodarbībās;
  5. Praktisko nodarbību metodiskie principi;
  6. Programmu apguves vērtēšanas kritēriju analīze.

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Tuvcīņas instruktors” ir paredzēta Valsts  policijas darbiniekiem (instruktoriem, ekspertiem un pedagogiem), kas strādā ar kadetiem un policijas darbiniekiem tos apmācot ar mērķi: pašiem iegūt jaunas, inovatīvas pedagoģiskās atziņu paradigmas programmas apguvē, metodikā un to realizācijā policijas mācību iestādēs un dienesta vietās. Profesionālās (pedagoģiskās) programma instruktoriem ir izstrādāta uz 40 stundām, kas ietver sevī 8 galvenās tēmas, proti: Aizturēšanas, atbrīvošanās, aizsardzības, atbruņošanas, sasiešanas līdzekļu, speciālo līdzekļu, pārmeklēšanas tehnikas, uzdevumu modelēšana (lomu un pāru nestandarta situācijas-tuvinot reālajiem apstākļiem) taktiskā un tehniskā apmācība.

Papildus programmai topošie instruktori tika iepazīstināti ar Koledžas mācību procesa gaitu un iesaistīti darbā ar kadetiem, vadot nodarbības - tādejādi pilnveidojot savas pedagoģiskās prasmes un iemaņas.

Nākamo policistu darbība ir cieši saistīta ar spēju uzņemties atbildību sarežģītās situācijās, apzinoties un izvirzot sevi par līderi, kas spēj kontrolēt situāciju, veidot veiksmīgu komunikāciju ar likumpārkāpēju un izvairīties no ieroču vai fiziska spēka pielietošanas. Ne katrs var uzņemties šādu atbildību, jo tam ir vajadzīgas vēl papildus bez tuvcīņas zināšanām - noteiktas personības īpašības, cieņa citu cilvēku vidū, konkrētas saskarsmes jeb komunikācijas prasmes. Tomēr katram policijas darbiniekam jāzina, kas viņam jādara darba situācijā, jāapzinās līdzekļi mērķa sasniegšanai, jāprot realizēt iecerēto, ieaudzinot pozitīvas attieksmes sadarbībā ar cilvēkiem. Jāprot strādāt ar komandu, novēršot konfliktus, kā arī pašam strādāt komandā, vienojoties par stratēģisko un taktisko uzdevumu risināšanu. Jāsaskata cilvēka potenciāls katrā cilvēkā, attīstot to un pievērst īpašu uzmanību tādam īpašībām, kā pacietība, pieklājība, prasme uzklausīt, kā arī saziņas, sadarbības u.c. prasmes.

Topošajiem policistiem - kadetiem, instruktoriem un pedagogiem pašiem nepārtraukti jāpapildina sava pieredze un profesionālā kompetence.

 

 

Informāciju sagatavoja

Valsts policijas koledžas

Sporta katedras

docente Aldona Homiča