e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   >
 

Valsts policijas koledžas V Starptautiskā zinātniskā konference 2018. gada 15. oktobris

Valsts policijas koledžas

V Starptautiskā zinātniskā konference

„Valsts iekšējās drošības 100 gadu evolūcija.

Attīstība. Dinamika. Problemātika”

 

2018.gada 10. un 11.oktobrī Valsts policijas koledžā veiksmīgi norisinājās V Starptautisko zinātnisko konferenci, kas norisinājās Valsts policijas koledžas Konferenču zālē, Ezermalas ielā 10, Rīgā, Latvijā.

Konferences atklāšanu ar svinīgu uzrunu atklāja Valsts policijas koledžas direktore, pulkvede Dina Tarāne.  Konference tika organizēta ar mērķi ir veicināt tiesībsargājošo institūciju pārstāvju aktivitāti pētnieciskajā darbā, publicitāti, uzturēt starptautisko sadarbību, kā arī iepazīstināt ar ārzemju kolēģu pieredzi, raisīt diskusijas par attiecīgajām tēmām, apzināt stāvokļa izmaiņas noteiktā laikā un vietā, bagātinot kopējo pieredzi un vairojot interesi par mūsu darbu. 

 Konferences tematika tika izskatīta šādos virzienos:

- Krimināltiesību attīstības tendences un izaicinājumi;

- Policijas tiesību evolūcija, problēmjautājumi un sabiedrības kontroles ietekme uz policijas darbu;

- Mūsdienu tiesiskie izaicinājumi, kas ietekmē tiesībaizsardzības iestāžu darbību.

 Konferences moderēšana pirmajā dienā tika uzticēta Raulam Kviesītim, Valsts policijas koledžas Tiesību zinātnes un projektu pārvaldības katedras docents, un otrajā dienā moderēšanu pārņēma pulkvede Inese Boluža, Valsts policijas koledžas Latgales filiāles vadītāja kopā ar pulkvežleitnanti Ēriku Krutovu, Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras docenti. Visi moderatori ļoti veiksmīgi un profesionāli tika galā ar Konferences vadīšanu visas tās norises laikā, par ko Valsts policijas koledža izsaka PATEICĪBU.

 Konference laikā ar rakstu darbiem un prezentācijām uzstājās 29 konferences dalībnieki. Konferences laikā ar prezentāciju uzstājās Valsts policijas priekšnieks, ģenerālis Ints Ķuzis. Konferences starptautisko viesu referentu statusā piedalījās un uzstājās Ukrainas Nacionālās akadēmijas Iekšlietu tiesībās Asoc.prof., Dr.iur. Tatiana Demediuk, Moldovas Republikas “Stefan cel MARE” vārdā Iekšlietu ministrijas akadēmijas Mg.iur Viktorija Jirati un PhD Oleg Rusu pārstāvji.

Valsts policijas koledža līdz 2018.gada beigām sagatavos V Starptautiskās zinātniskās konferences „Valsts iekšējās drošības 100 gadu evolūcija. Attīstība. Dinamika. Problemātika” rakstu krājumu, kas tiks pasniegts katram Konferences dalībniekam, kurš laikā ir iesūtījis rakstu, atbilstošu Konferences raksta noformēšanas prasībām.

Valsts policijas koledža izsaka pateicību ikvienam dalībniekam, par viņu ieguldījumu Konferences norisē, kā arī ikvienai personai, kura piedalījās un izrādīja interesi par konferences norisi. 

Tiekamies Valsts policijas koledžas VI Starptautiskās zinātniskās konferencē 2020.gadā.

 

 

Konferences bildes

Konferences Dienas kārtība 1.diena

Konferences Dienas kārtība 2.diena


                                                                  

 

Papildu informācija:                               

E-pasts: conferences@koledza.vp.gov.lv