a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   >
 

Valsts policijas koledžas dalība Erasmus+ projektā 2018. gada 21. aprīlis

Eiropas Savienības Erasmus+ projekta Nr.2016-1-LV01-KA202-022708 „Baltijas jūras reģiona valstu (LV, LT, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā” ietvaros laika posmā no 2018.gada 09. aprīļa līdz 13.aprīlim Valsts policijas koledžas personāls un kadeti, kā arī projekta partneri no Lietuvas un Polijas viesojās Igaunijas Drošības Zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžā Paikusē (Igaunijā), kur norisinājās Projekta ekspertu un kadetu kopējās praktiskās un teorētiskās mācības. Mācībās piedalījās 16 projekta eksperti (pa 4 ekspertiem no katras dalībvalsts) un 24 kadeti (pa 6 kadetiem no katras dalībvalsts). Mācību mērķis bija izstrādāto trīs līmeņu programmas projekta tēmu aprobēšana un saskaņošana, kā arī metodiskā materiāla un projekta īsfilmas filmēšana.

Mācības norisinājās labā profesionālā līmenī un bija interesantas no tā aspekta, ka katras dalībvalsts eksperti un kadeti, izskatot attiecīgās tēmas un apakštēmas, demonstrēja savu valstu praktisko pieredzi dažādu situāciju risināšanā. Piemēram, Latvijas pārstāvji – aizturēšanas un sāpju paņēmienu tehniku, atbrīvošanās tehniku, aizsardzību pret sitieniem. Lietuvas kolēģi gāzes baloniņu pielietošanas tehniku un taktiku pie aizturēšanas darbībām. Polijas eksperti – roku dzelžu uzlikšanas tehniku un taktiku dažādās situācijās, sadarbībā ar partneri, aizturētās personas pārmeklēšanu, kad tā atrodas guļus stāvoklī, uz ceļiem un stāvus. Savukārt Igaunijas speciālisti nodemonstrēja steku pielietošanu –aizturēšanas paņēmienus ar stekiem, iedarbību uz sāpju punktiem, pašaizsardzības metodes uzbrukuma situācijās.

Kaut arī dažādu tuvcīņas paņēmienu un speciālo līdzekļu pielietošanas tehnika un taktika visās Projekta dalībvalstīs ir līdzīga, tomēr katrā no tām ir savas atšķirības un nianses ne tikai praktiskajā rīcībā, bet arī likumdošanā. Līdz ar to gan kadeti, gan Projekta eksperti ieguva neatsveramu pieredzi un praksi, kas noderēs tālākajā dienestā un arī atsevišķu inovāciju ieviešanā.

Par to, ka Projekts ir guvis plašu, pozitīvu un starptautisku rezonansi liecina tas, ka mācību norisi klātienē bija ieradusies filmēt arī Igaunijas Nacionālā televīzija, uzfilmēto sižetu iekļaujot ziņu izlaidumā kā vienu no tās dienas aktualitātēm.  

(https://etvpluss.err.ee/v/aktuaalnekaamera/saated_20_00/89f59502-20e1-4e48-b69d-e5cd5581513c/aktualnaya-kamera )

Raksts tiks papildināts ar fotogrāfijām un videomateriāliem no mācību norises vietas.

Pēc praktisko nodarbību noslēguma tika organizēta Projekta dalībvalstu ekspertu sanāksme, kurā pārrunāti jautājumi, kas skar Projekta dalībvalstu likumdošanu, piemēram, speciālo līdzekļu (steku, roku dzelžu, gāzes baloniņu) un šaujamieroču pielietošanā, mācību rezultāti, mācību programmas projektā iekļauto tēmu un apakštēmu redakcija, atsevišķi jautājumi par katrā tēmā nepieciešamo stundu skaitu, tēmu apguves secību u.c. 

Mācībās no Valsts policijas koledžas piedalījās: Sporta katedras vadītājs Ivars Zvirbulis, docente Aldona Homiča, vecākā inspektore Dina Smirnovas, personāla apmācības speciālists Tālis Lukjanskis un Kadetu nodaļas kadeti: Līga Pudāne, Karlīna Krīgale, Pēteris Daukšis, Renalds Safonovs, Agris Galvanovskis un Romans Vasitenoks.