e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   >
 

STARPTAUTISKĀ DARBA SANĀKSME DAUGAVPILĪ 2018. gada 28. marts

Saskaņā ar 2016.gada 9.jūnijā parakstīto protokolu Nr.802 par sadarbību starp Valsts policijas koledžu un Lietuvas Republikas Utenas apgabala policijas komisariāta pārvaldi, kas paredz pieredzes un policistu mācību labākās prakses apmaiņu, kā arī kopīgu iniciatīvu projektu īstenošanā, 2018.gada 23.martā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpās, Komandanta ielā 7, Daugavpilī, notika starptautiskā darba sanāksme. Sanāksmē piedalījās Valsts policijas koledžas delegācija, kuru vadīja Valsts policijas koledžas direktora pienākumu izpildītāja D.Tarāne, Lietuvas Republikas Utenas apgabala policijas komisariāta pārvaldes delegācija, kuru vadīja  Utenas apgabala policijas komisariāta pārvaldes priekšnieks V.Vaiškūnas, kā arī tika Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāvji un Valsts robežsardzes koledžas kolēģi.

Sanāksmes laikā dalībnieki tika informēti par aktualitātēm dažādu starptautisko projektu īstenošanā un policijas darbinieku apmācības iespējām Latvijā un Lietuvā. Valsts policijas koledžas direktora pienākumu izpildītāja D.Tarāne sanāksmes dalībniekiem pastāstīja par Valsts policijas koledžā īstenotajām formālās izglītības programmām un par Valsts policijas darbinieku apmācības sistēmu Latvijā, kā arī par problēmām apmācību un ikgadējo ieskaišu procesa realizācijā.

Valsts policijas koledžas Sporta katedras vadītājs I.Zvirbulis iepazīstināja klātesošos ar Valsts policijas koledžas īstenotajiem projektiem starptautisko projektu programmas “Erasmus +” sporta jomas ietvaros, bet Valsts policijas koledžas Tiesību zinātnes un projektu pārvaldības katedras vadītāja V.Zukule informēja par Valsts policijas koledžas īstenotajiem projektiem starptautisko projektu programmas “Erasmus +” izglītības jomas ietvaros.

Savukārt Lietuvas Republikas Utenas apgabala policijas komisariāta priekšnieks V.Vaiškūnas izstāstīja par realizējamiem projektiem sabiedriskās kārtības un drošības jomā Utenas apriņķī, kā arī pastāstīja par moderno tehnoloģiju ieviešanu policijas darbinieku apmācības procesā. Lietuvā policijas darbinieki tiek apmācīti, izmantojot e-platformu, kad tēmas tiek apgūtas pašmācības ceļā.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieks J.Pastars iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-082 "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" īstenošanas gaitu.

Valsts robežsardzes koledžas pārstāve I.Adijāne pastāstīja par Valsts robežsardzes koledžas realizējamiem projektiem kinoloģijas jomā.

Sanāksmes dalībnieki bija pievērsuši īpašu uzmanību izskatāmo jautājumu problemātikai, aktualizējot labo praksi un problemātiku policijas darbinieku apmācību un profesionālās pilnveides procesā Latvijā un Lietuvā.

Sanāksmes laikā arī tika apspriesti Valsts policijas koledžas un Lietuvas Republikas Utenas apgabala policijas komisariāta sadarbības virzieni, paredzot iespēju Valsts policijas koledžas kadetiem piedalīties Lietuvas Republikas Utenas apgabala policijas komisariāta projektos sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas jomā.

Fotogaleriju var aplūkot šeit >>>

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts policijas koledžas

Latgales filiāles vadītāja p.i.

Jurijs Fjodorovs