a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Reflektantu dokumentu pieņemšanas un reģistrēšanas kārtība 2018. gada 12. janvāris

Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas

“Policijas darbs” klātienes mācībām reflektantu

 dokumentu pieņemšanas un reģistrēšanas kārtība

 

  1. Iesniegums;
  2. Reflektanta anketu;
  3. Pases vai personas apliecības kopiju;
  4. Autobiogrāfiju;
  5. Vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu kopijas, centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas pēc to saņemšanas, uzrādot to oriģinālus;
  6. Raksturojumu no pēdējās darbavietas vai mācību iestādes;
  7. Ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu par dzīves laikā pārciestajām slimībām;
  8. Trīs fotogrāfijas (izmērs 3x4 cm);
  9. Valsts valodas prasmes apliecības kopiju (trešā līmeņa A (3A) pakāpe vai augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)), uzrādot oriģinālu, ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1.janvārim;
  10. Dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām klātienē apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi. 

Valsts policijas koledža uzsāks dokumentu pieņemšanu

*Dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju maksu var veikt tikai

AR MAKSĀJUMA KARTI!

Vai veicot maksājumu, pārskaitot uz Koledžas rekvizītiem:

Nodokļu maksātāju reģistrācijas kods:
(NMR kods) 90000072027 Valsts kase
Kods TRELLV22
Konts LV30TREL2140637008000 

Maksājuma mērķis: 21359 Dokumentu pieņemšanas un reģistrēšanas maksa

12,05 EUR


 

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU NORISES KĀRTĪBA

NO 2018.GADA 29.JANVĀRA LĪDZ 31.JANVĀRIM

 

*Fiziskās sagatavotības pārbaudījumu laiki var mainīties atkarībā no reflektantu skaita

*1000m un 3000m, kā arī 100m notiks ārā sporta laukumā. Savlaicīgi nodrošināt uz iestājpārbaudījumiem laika apstākļiem piemērotu apģērbu!

 

Datums

Laiks

Pārbaudījuma veids

Norises vieta

29.01.2018.

08.30.–10.00.

Reflektantu ierašanās un  reģistrēšanās

Valsts policijas koledžas vestibils, 1.stāvs

10.30.-12.00.

Pievilkšanās pie stieņa (vīrieši)/Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus (sievietes)

Valsts policijas koledžas sporta zāle

12.30.-13.30.

100m/Atspoles skrējiens

Valsts policijas koledžas sporta zāle/laukums

30.01.2018.

09.00.-10.50.

Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (sievietes, vīrieši)

Valsts policijas koledžas sporta zāle

11.00.-12.00.

1000 m skrējiens (sievietes)

Valsts policijas koledžas sporta laukums

12.00.-13.00.

3000 m skrējiens (vīrieši)

Valsts policijas koledžas sporta laukums

31.01.2018.

08.30.-9.30.

Vērīguma un atmiņas pārbaudes tests

Z-2 zāle./2st.(mācību korpuss)

09.40.-10.40.

Psiholoģiskā novērtēšana

205.aud./2st.(mācību korpuss)

27 reflektanti

315.aud./3st.(mācību korpuss)

20 reflektanti

10.50.-11.50.

Psiholoģiskā novērtēšana

205.aud./2st.(mācību korpuss)

27 reflektanti

315.aud./3st.(mācību korpuss)

20 reflektanti

12.00.-13.00.

Psiholoģiskā novērtēšana

205.aud./2st.(mācību korpuss)

27 reflektanti

315.aud./3st.(mācību korpuss)

20 reflektanti

13.10.-14.10.

Psiholoģiskā novērtēšana

205.aud./2st.(mācību korpuss)

27 reflektanti

315.aud./3st.(mācību korpuss)

20 reflektanti

14.20.-15.20.

Psiholoģiskā novērtēšana

205.aud./2st.(mācību korpuss)

27 reflektanti

315.aud./3st.(mācību korpuss)

20 reflektanti

15.20.-16.20.

Psiholoģiskā novērtēšana

205.aud./2st.(mācību korpuss)

27 reflektanti

315.aud./3st.(mācību korpuss)

20 reflektanti