d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Valsts policijas koledžas dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas sanāksmē 2017. gada 8. maijs

Aprīļa nogalē Lietuvas pilsētā Mastaičiai, Lietuvas policijas skolā norisinājās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā” projekta Nr.2016-1-LV01_KA202-022708 „Baltijas jūras reģionu valstu (LV, LT, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā” (turpmāk – Projekts) otrā sanāksme.

           Valsts policijas koledžu šajā sanāksmē pārstāvēja pulkvedis Ivars Zvirbulis, Sporta katedras vadītājs un pulkvežleitnante Aldona Homiča, Sporta katedras docente.

Sanāksmes mērķi bija:

  • Prezentēt Projekta ekspertu rekomendācijas mācību programmas izstrādei;
  • Mācību programmas satura (tēmu un apakštēmu) analīze, rekomendācijas satura uzlabošanai, vienošanās par mācību programmas projekta provizorisko gala redakciju;
  • Vienošanās par mācību programmas projekta satura aprobēšanu un adoptēšanu ar vienādu (vienveidīgu) praktisko mācību pasniegšanu organizāciju Projekta dalībvalstu kadetiem formālajās izglītības programmās, visā Projekta darbības laikā u.c.

Sanāksme sākās ar Latvijas Ekspertu prezentāciju par tām tēmām un apakštēmām, kuras būtu iekļaujamas programmā. Kā viens no priekšlikumiem tika izvirzīts jautājums par programmas satura veidošanu pa moduļiem, iekļaujot 3 galvenos blokus –

  1. Speciālo cīņas paņēmienu apmācība – aizturēšanas paņēmieni, aizsardzība no sitieniem, metienu tehnika, Speciālo līdzekļu pielietošana, pārmeklēšanas veidi, roku dzelžu uzlikšana u.c.
  2. Speciālo cīņas paņēmienu pilnveidošana, izmantojot tos dažādos sporta veidos – Džiu Džitsu, bokss un džudo.
  3. Speciālo cīņas paņēmienu aprobācija, īpašību attīstīšana praksē, modelējot uzdevumus, kas varētu norisināties dažādās sabiedriskās un citās vietās – publisku pasākumu vietās (klubi, koncerti, parki, kafejnīcas un tt.), Īslaicīgās aizturēšanas vietās, pie transportlīdzekļa u.c.

Tika demonstrētas arī vairākas īsfilmas ar dažādu paņēmienu apgūšanu, speciālo līdzekļu pielietošanu, likumpārkāpēju aizturēšanu, sadarbībā ar partneri, u.c.

Ar prezentācijām uzstājās arī Igaunijas (Oliver Purik) un Lietuvas (Romualdas Rulevičius) sadarbības partneri. Savukārt Polijas partneri izstāstīja par policistu apmācības principiem Policijas skolā Katovicē.

Diskusiju laikā tika apspriestas mācību programmas satura tēmas un apakštēmas, tās izanalizētas, apkopotas rekomendācijas satura uzlabošanai, kā arī panākta vienošanās par mācību programmas projekta provizorisko gala redakciju.

Kā viens no būtiskākajiem aspektiem speciālo cīņas paņēmienu iekļaušanā mācību programmā bija tas, ka, atlasot pamata tehnikas elementus no šobrīd eksistējošiem cīņas sporta veidiem, jāatsakās no tehniski sarežģītiem elementiem un jāiekļauj programmā tādi, kas ir pēc iespējas vieglāk apmācāmi, viegli izpildāmi, bet tajā pašā laikā efektīvi izmantojami reālajā dzīves situācijā.

Papildus tam tika uzsvērts, ka iekļaujamie paņēmieni un to izpilde ir jāsasaista ar pēc iespējas mazāka kaitējuma nodarīšanu aizturamajai personai.

Projekta otrās sanāksmes dalībnieki vienojās, ka Projekta trešā starptautiskā sanāksme notiks 2017.gadā laika posmā no 11. – 15.septembrim Polijas policijas skolā Katovicē. Līdz tam katra iesaistītā puse sagatavos savus priekšlikumus par nepieciešamo apakštēmu iekļaušanu programmas saturā, atbilstoši panāktajai vienošanai par programmas galvenajām tēmām. Kā arī aprobēs tās uz vietām, nepieciešamības gadījumā sagatavos atbilstošus video vai cita veida metodiskos materiālus, kurus demonstrēs trešajā sanāksmē praktisko nodarbību laikā.

 

Informāciju sagatavoja:

pulkvedis Ivars Zvirbulis

Valsts policijas koledžas

Sporta katedras vadītājs