c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Darba piedāvājums 2017. gada 22. marts

2.pielikums
Valsts policijas
2010.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.7
„Kārtība, kādā Valsts policijā organizē
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
karjeras attīstību”

 

 

Valsts policijas koledžas

vakanto amatu saraksts sagatavots uz 2017.gada 6.martu 

Struktūrvienības un apakš struktūrvienības nosaukums

Amata nosaukums

Amata pienākumi

Prasības kandidātiem

1

2

3

4

Valsts policijas koledžas 
Finanšu vadības nodaļa

Vecākais speciālists (uz darba līguma pamata) 

  • Piedalīties Valsts policijas koledžas finanšu līdzekļu pieprasījuma, priekšlikumu finanšu līdzekļu grozījumiem sagatavošanā;
  • Sagatavot budžeta programmas 06.00.00 „Valsts policijas darbība” plānoto līdzekļu aprēķinu, regulāri uzraudzīt plānoto līdzekļu izlietojumu šajā programmā;
  • Veikt analīzi un sagatavot pārskatus kārtējā gada budžeta izpildi atbilstoši noteikto termiņu, normatīvo aktu un metodisko norādījumu prasībām;
  • Ar ERASMUS+ projektu saistīto finanšu vadības jautājumu administrēšana un finanšu dokumentu un atskaišu sagatavošana;
  • Izstrādāt nepieciešamas instrukcijas, metodiskos norādījumus un skaidrojumus par darba jautājumiem;
  • Sniegt atzinumus par darba plānoto līdzekļu aprēķiniem.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība grāmatvedības, finanšu vai ekonomikas nozarēs;

- izpratne vai darba pieredze par darbu valsts budžeta iestādē (vēlams izglītības iestādē) un budžeta veidošanu;

- vēlama izpratne vai darba pieredze ERASMUS + projektu administrēšanā;

- iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, Power Point, Internet, kā arī ar kādu no grāmatvedības programmām (vēlams „HORIZON”).

 

Mēnešalga:
1.kategorija – EUR 715;

2.kategorija – EUR 750;

3.kategorija – EUR 820.

 

 

Kontaktpersona:

VPK Personāla vadības nodaļas vadītāja L.Jemeļjanova

lilija.jemeljanovakoledza.vp.gov.lv 67219643