d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Erasmus+ programmas projekta Nr.2015-1-LV01-KA202-013429 “Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā” piektā starptautiskā sanāksmē 2017. gada 19. aprīlis

2017.gada 13.aprīlī Igaunijas Drošības zinātņu Policijas un Robežsardzes koledžā Paikusē, Igaunijā notika piektā starptautiskā sanāksme Erasmus+ programmas projekta Nr.2015-1-LV01-KA202-013429 “Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā”  (turpmāk – Projekts) ietvarā. Sanāksmē piedalījās Projekta koordinatori, Projekta programmas koordinatori,  angļu valodas eksperti un divpusējās sadarbības eksperti no Valsts policijas koledžas (Latvija) (turpmāk – Koledža), Lietuvas policijas skolas (Lietuva) un Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžas.

 

          Projekta piektajā sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:

  1. Pilotapmācību (LV-LT) (6.02.2017.-17.02.2017.) un pilotapmācību (LV-EE) (6.03.2017.-17.03.2017.) analīze un izvērtēšana;
  2. Rekomendāciju divpusējās sadarbības jomā koncepcija, mērķi, izstrādes termiņi;
  3. Projekta sestās starptautiskās sanāksmes un Projekta noslēguma konferences norises datums, laiks, izskatāmie jautājumi;
  4. Citi organizatoriski un administratīvie jautājumi, kas ir saistīti ar Projekta realizēšanu un īstenošanu.

 

Sanāksmes rezultāti:

  1. Projekta dalībnieki izvērtēja pilotapmācības (LV-LT) (6.02.2017.-17.02.2017.) un pilotapmācības (LV-EE) (6.03.2017.-17.03.2017.) un secināja, ka pilotapmācības notika saskaņā ar plānu, Projekta mērķi tika sasniegti.

Projekta pirmā aktivitāte – profesionālās angļu valodas kopīgās teorētiskās un praktiskās mācības – tika īstenota laikā posmā no 2017.gada 6.februāra līdz 12.februārim, kurā piedalījās 12 Koledžas un 12 Lietuvas policijas skolas kadeti (turpmāk –Projekta dalībnieki) un laikā posmā no 2017.gada 6.marta līdz 12.martam, kurā piedalījās 12 Koledžas un 12 Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžas kadeti.

Projekta pirmās aktivitātes mērķi bija sniegt un pilnveidot Projektu dalībnieku zināšanas profesionālajā angļu valodā divpusējās sadarbības jomā, kā arī sagatavot Projekta dalībniekus kopīgām praktiskām mācībām.

Profesionālās angļu valodas kopīgās teorētiskās un praktiskās mācības tika īstenotas par šādām tēmām: Fundamentālās tiesības, interkulturālā kompetence; Policijas sadarbība Eiropā; Starptautiskie policijas informācijas apmaiņas kanāli; Pārrobežu sadarbība; Kopīgo operāciju īstenošana; Sadarbība organizētās noziedzības apkarošanās jomā; Personas datu aizsardzība; Personas un transportlīdzekļu identifikācija; Komunikācija ar personām uz robežas un pierobežu reģionā. Projekta dalībnieki aktīvi piedalījās diskusijās, lomu spēlēs, darba grupās. Projekta dalībniekiem bija iespēja padziļināt un pilnveidot profesionālās angļu valodas zināšanas divpusējās sadarbības jomā.

Profesionālās angļu valodas kopīgās teorētiskās un praktiskās mācības tika noslēgtas ar pārbaudījumu, kuru Projekta dalībnieki sekmīgi nokārtoja.

No 2017.gada 13.februāra līdz 17.februārim (LV-LT) un 2017.gada 13.marta līdz 17.martam (LV-EE) tika īstenota Projekta otrā aktivitāte –kopīgās teorētiskās un praktiskās mācības divpusējās sadarbības jomā ar mērķi sniegt un pilnveidot Projektu dalībnieku zināšanas divpusējās sadarbības jomā, kā arī sagatavot Projekta dalībniekus kopīgām praktiskām mācībām.

Kopīgās teorētiskās un praktiskās mācības divpusējās sadarbības jomā tika īstenotas par šādām tēmām: Fundamentālās tiesības, interkulturālā kompetence, cietušo tiesības; Policijas sadarbība Eiropā; Starptautiskie policijas informācijas apmaiņas kanāli, sakaru virsnieki; Pārrobežu sadarbība; Kopīgo operāciju īstenošana; Sadarbība organizētās noziedzības apkarošanās jomā; Personas datu aizsardzība; Personas un transportlīdzekļu identifikācija; Komunikācija ar personām uz robežas un pierobežu reģionā.

Projekta dalībnieki piedalījās kopīgās praktiskās mācībās Bauskas (Latvijā) reģiona un Pasvalis (Lietuvā) reģionā, Jaarjas (Igaunijā) reģionā un Rūjienas (Latvijā) reģionā. Projekta dalībniekiem tika iedalītās lomas saskaņā ar praktisko mācību scenārijiem (kopā bija četri mācību scenāriji; tika izspēlēti divi scenāriji katrā dienā). Pirms katras mācību situācijas izspēles Projekta dalībnieki tika instruēti. Projekta dalībnieki cieši sadarbojās, veicot uzdevumus (pārrobežu vajāšana, kopīgās taktiskās operācijas, piemēram, noziedznieku aizturēšana).

 

  1. Projekta sanāksmes laikā Projekta dalībnieki vienojas par rekomendāciju izstrādes koncepciju, mērķiem. 
  1. Tika noteikts Projekta sestās starptautiskās sanāksmes un Projekta noslēguma konferences norises datums – 2017.gada 30.augusts.