c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Erasmus+ programmas projekta Nr.2015-1-LV01-KA202-013429 “Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā” pilotapmācības Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionā (turpinājums) 2017. gada 9. februāris

Mācību pirmā nedēļa pagāja saspringti un interesanti. Profesionālās angļu valodas apmācības laikā kadeti no Valsts policijas koledžas un Lietuvas policijas skolas pilnveidoja savas zināšanas par starptautisko sadarbību, interkulturālo kompetenci un fundamentālajām tiesībām,   starptautisko sadarbību starp abu valstu policijas iestādēm, kopīgajām operācijām, komunikāciju pierobežas reģionā, kā arī par ne mazāk svarīgām ar divpusējo sadarbību saistītām tēmām.

Kadeti no Valsts policijas koledžas  un Lietuvas policijas skolas izrādīja lielu interesi, aktīvi piedalījās visās aktivitātes, risināja kāzusus  angļu valodā, gatavoja prezentācijas, piedalījās diskusijās. Profesionālās angļu valodas apmācības nedēļa noslēdzas ar noslēguma pārbaudījumu, kuru visi projekta dalībnieki sekmīgi nokārtoja.

No 2017.gada 13.februāra sākas pilotapmācības divpusējā sadarbībā (LV-LT). Kadeti ir jauna izaicinājumā priekšā. Mācību pirmajā posmā plānotas teorētiskās mācības, bet no šodienas, 2017.gada 15.februāra, Valsts policijas koledžas un Lietuvas policijas skolas kadeti piedalīsies kopīgajās praktiskajās mācībās, kuru laikā varēs izmantot un pielietot iepriekš iegūtās zināšanas un darboties kopā.

Būs aizraujoši…

Turpiniet sekot informācijai…