f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Informācija par dienesta viesnīcu 2017. gada 10. jūlijs

 

INFORMĀCIJA PAR DIENESTA VIESNĪCU ARODIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS "POLICIJAS DARBS"
KLĀTIENES REFLEKTANTIEM

 

 • Valsts policijas koledža informē, ka no 2017.gada 31.jūlija līdz 3.augustam Valsts policijas koledžā, Ezermalas ielā 10, Rīgā, notiks iestājpārbaudījumi Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā “Policijas darbs”.
 • DIENESTA VIESNĪCA, EZERMALAS IELĀ 8A, RĪGĀ NODROŠINĀS GULTAS VIETAS LĪDZ 50 REFLEKTANTIEM. Pieejamo vietu skaitu noskaidrojiet zvanot pa tālr. 28619546
 • Reflektantiem, kuriem uz iestājpārbaudījumiem ir nepieciešama dienesta viesnīca (gultas vieta), lūgums pirms ierašanās uz dienesta viesnīcu, veikt pārskaitījumu uz šādu kontu:
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Reģ.Nr.:90009112024
Juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026
Norēķini: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts:LV28TREL2140651016000
 • Maksājuma mērķī lūdzu norādīt: Par dienesta viesnīcas pakalpojumu izmantošanu Rīgā, Ezermalas ielā 8a, vārds, uzvārds.

Piemērs: Par dienesta viesnīcas pakalpojumu izmantošanu Rīgā, Ezermalas ielā 8a, Jānis Liepiņš.

 • Maksa par dienesta viesnīcas izmantošanu: 2,83 EUR par diennakti (iepriekš jāsamaksā vismaz par divām diennaktīm, ja dienesta viesnīcā ieradīsieties svētdienā). Obligāti pārskaitīt precīzu summu.

 

Valsts policijas koledža informē, ka dienesta viesnīca atrodas Ezermalas ielā 8a, Rīgā, un uz ierašanās brīdi obligāti jābūt līdzi izdrukai par apmaksas veikšanu.

             Neskaidrību gadījumā lūdzu sazvanieties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku pa tālr.28619546

Dienesta viesnīcas pakalpojumus piedāvā arī Latvijas Universitātes dienesta viesnīca
Burtnieku ielā 1, Rīgā, tel.
67034693
  
lasīt vairāk

Vērīguma un atmiņas pārbaudes tests 2017. gada 1. augusts

Uz  Vērīguma un atmiņas pārbaudes testu un Psiholoģisko testēšanu  2017.gada 2.augustā plkst.8.00 (pulcēšanās pie Koledžas ieejas) ierasties reflektantiem ar šādiem kodiem (skatīt šeit), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un rakstāmpiederumus:

Iestājpārbaudījumu norise notiks pl.8.30!

lasīt vairāk

Iestājpārbaudījumu norises kārtība arodizglītības programmas reflektantiem 2017. gada 26. jūlijs

Iestājpārbaudījumu norises kārtība

arodizglītības programmas „Policijas darbs” klātienes mācībām

no 2017.gada 31.jūlija līdz 2017.gada 2.augustam 

Reflektanti, kuri iesniedza dokumentus uz arodizglītības programmu “Policijas darbs”, ierasties Koledžā, 2017.gada 31.jūlijā, grafikā noteiktajā laikā un vietā uz reģistrēšanos iestājpārbaudījumiem. 

*Līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu, sporta apģērbu un raktāmpiederumus. 

*Ņemot vērā, ka sporta zālē notiek remontdarbi, būs iespēja pārģērbiet Koledžas telpās (Z-2 zālē vīriešiem, Z-4 zālē sievietēm).

lasīt vairāk

Maksājums par dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju 2017. gada 10. jūlijs

2017. gada 11. maijā Valsts policijas koledžā notika pasākums „Atvērto durvju diena 2017”. 2018. gada 12. maijs

Pasākumu apmeklēja liels interesentu skaits no visas Latvijas. Pasākumu atklāja Valsts policijas koledžas direktors Rauls Kviesītis aicinot jauniešus aktīvi pavadīt dienu un gūt atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem.

Interesenti, noklausoties lekciju par studiju iespējām, nepieciešamo fizisko sagatavošanu, veicot vērīguma un atmiņas testa izmēģinājumu un uzdodot sev interesējošos jautājumus, guva ieskatu par iestājpārbaudījumu norises kārtību Valsts policijas koledžā.

Fotogalerija >>>

lasīt vairāk

Reflektantu dokumentu pieņemšanas un reģistrēšanas kārtība 2018. gada 12. janvāris

Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas

“Policijas darbs” klātienes mācībām reflektantu

 dokumentu pieņemšanas un reģistrēšanas kārtība

 1. Iesniegums;
 2. Reflektanta anketu;
 3. Pases vai personas apliecības kopiju;
 4. Autobiogrāfiju;
 5. Vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu kopijas, centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas pēc to saņemšanas, uzrādot to oriģinālus;
 6. Raksturojumu no pēdējās darbavietas vai mācību iestādes;
 7. Ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu par dzīves laikā pārciestajām slimībām;
 8. Trīs fotogrāfijas (izmērs 3x4 cm);
 9. Valsts valodas prasmes apliecības kopiju (trešā līmeņa A (3A) pakāpe vai augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)), uzrādot oriģinālu, ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1.janvārim;
 10. Dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām klātienē apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi.
lasīt vairāk