f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Ziņas par koledžu   > Koledžas apraksts
 

Koledžas apraksts

 

 
 
Augstākās izglītības padome 2008.gada 22.maijā vienbalsīgi nolēma Valsts policijas koledžai kā augstākās izglītības iestādei piešķirt Programmas akreditāciju uz 6 gadiem un iestādes beztermiņa akreditāciju.

Ar Ministru kabineta 2006.gada 13.jūlija rīkojumu Nr.521, tika izveidota Valsts policijas koledža, nosakot, ka tā ir Valsts policijas pakļautībā esoša izglītības iestāde. Koledžas pamatuzdevums ir  sagatavot policijas darbiniekus profesionālajam dienestam Valsts policijā, atbilstoši Valsts policijas noteiktajām prasībām un pasūtījumam, kā arī  īstenot Valsts policijas darbinieku profesionālās pilnveides sistēmas izveidi saistībā ar dienesta gaitas turpmāko virzību.

Valsts policijas koledža īsteno licencētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, saglabājot iepriekš iegūtās profesionālās izglītības pēctecību un nodrošinot specializāciju atbilstoši Valsts policijas vajadzībām.

Valsts policijas koledža piedāvā apgūt vidējā komandējošā sastāva policista profesiju, kuru papildina attiecīga specializācija. Iegūtā kvalifikācija atbilst ceturtajam profesionālajam kvalifikācijas līmenim un profesijas standartā izvirzītajām prasībām.

Valsts policijas koledža sagatavo policijas darbiniekus dienestam Valsts policijā arodizglītības programmā „Policijas darbs”, ar kvalifikāciju – Valsts policijas jaunākais inspektors.