c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Valsts policijas koledža paraksta trīspusēju sadarbības līgumu ar Eiropas Džudo savienību un Latvijas Džudo federāciju 2017. gada 18. decembris

Pagājušā gada nogalē Valsts policijas koledžā vizītē bija ieradusies delegācija, kuras sastāvā bija Eiropas Džudo savienības (EJU) prezidents Sergey Soloveychik, Eiropas policijas sporta savienības prezidents Luc Smeyers, Latvijas Džudo federācijas prezidents Raimonds Rublovskis, Latvijas Džudo federācijas ģenerālsekretārs Vsevolods Zeļonijs u.c.

Vizītes laikā tika pārrunāti dažādi jautājumi par Džudo cīņas elementu iekļaušanu mācību/studiju programmās, sporta dzīves organizēšanas principi Valsts policijā, fiziskās sagatavotības ieskaišu prasības, kā arī turpmākās sadarbības iespējas.

Turpinot veiksmīgi uzsākto sadarbību, šī gada laikā tika veikts pasākumu komplekss, kas vainagojies ar trīspusēja sadarbības līguma parakstīšanu.

2017.gada 22.novembrī Vīnē, Eiropas Džudo savienības galvenajā mītnē Eiropas Džudo savienības prezidents Sergey Soloveychik, Latvijas Džudo federācijas valdes priekšsēdētājs Vsevolods Zeļonijs un Valsts policijas koledžas direktors Rauls Kviesītis parakstīja trīspusēju sadarbības līgumu, kura galvenais mērķis ir attīstīt sadarbību personāla apmācībā un savstarpējās sadarbības stiprināšana.

Partneri uzņēmās veicināt sadarbību šādās jomās:

  • izstrādāt savstarpējas apmācību programmas un aktivitāšu plānus;
  • piedalīties konferencēs, semināros un organizāciju apmācībās;
  • piedalīties sporta pasākumos;
  • veicināt pieredzes apmaiņu apmācības metodikā u.c.

 

Papildus tam, lai nodrošinātu funkciju un uzdevumu kvalitatīvu veikšanu, Puses vienojās par iespējām savstarpēji izmantot to rīcībā esošās administratīvās un treniņu telpas (protams, saskaņojot izmantošanas laikus). Tāpat arī līgums paredz vismaz reizi gadā piedalīties kopējās sapulcēs, mēnesi iepriekš informējot citu pusi par sadarbības jomu īstenošanu.

 

Savukārt Eiropas Džudo savienība (EJU) apņemas:

  • sniegt mācību materiālus policijas amatpersonām (bukleti un video);
  • piedāvāt seminārus policijas amatpersonām ar EJU ekspertiem;
  • organizēt starptautiskas konferences.

 

Līguma darbības termiņš paredz sadarbību līdz 2021.gada 31.decembrim.

Iegūtā pieredze, kā arī mācību materiāli un jaunas pasniegšanas metodes tiks izmantotas ne tikai Valsts policijas koledžas mācību un studiju procesa uzlabošanai, bet arī Eiropas finansētā Erasmus+ projekta „Baltijas jūras reģionu valstu (LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā” īstenošanā.

Kā jau iepriekš ir sniegta informācija, minētā Projekta ietvaros tiks pārskatīta visa tuvcīņas apmācības sistēma un policistu sagatavošanas metodes, kas saistītas ar tuvcīņas paņēmienu apmācību un pielietošanu. Vienlaikus prioritārs un inovatīvs mērķis ir izvirzīts – vienota un vienveidīga modeļa veidošana par fiziskā spēka un speciālo cīņas paņēmienu pielietošanu Baltijas jūras reģiona policijas darbā un apmācībā, kā arī stratēģiskā partnerība starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas policijas izglītības iestādēm.