b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Erasmus+ programmas projekta Nr.2015-1-LV01-KA202-013429 “Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā” NOSLĒGUMA KONFERENCE 2017. gada 6. septembris

2015.gada 1.septembrī Valsts policijas koledža (turpmāk – Koledža) sadarbībā ar Lietuvas policijas skolu un Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžu sāka īstenot Erasmus+ KA2 projekta Nr.2015-1-LV01-KA202-013429  „Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā “ (turpmāk – Projekts) aktivitātes.

 

Projekta mērķis bija izveidot stratēģisko partnerību starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas policijas izglītības iestādēm un attīstīt reģionālo policijas kadetu apmācības koncepciju divpusējās sadarbības jomā.

 

2017.gada 30.augustā “Port Hotel”, Ādažos, Latvijā, notika Projekta noslēguma konference, kuras mērķis bija iepazīstināt ar Projektā  sasniegtajiem rezultātiem, gūtajām atziņām,  pilnveidot un attīstīt vienotu policijas izglītības sistēmu divpusējās sadarbības jomā Baltijas valstīs.

 

Kopumā Projekta noslēguma konferencē piedalījās 10 ārvalstu viesi no Igaunijas un Lietuvas tiesībsargajošām iestādēm, kā arī 25 viesi no Latvijas – Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji.

 

Projekta ietvarā  tika īstenotas šādas aktivitātes:

 

1) kopējās profesionālās angļu valodas mācību programmas un mācību materiāla

    izstrāde;

2) divu  komplekso mācību programmu un mācību materiālu divpusējās sadarbības jomā (LT/LV un LV/EE apmācības) izstrāde;

3) divu divpusējo mācību organizēšana (LT/LV un LV/EE robežas reģionos);

4) metodisko ieteikumu izstrāde pasniedzējiem, kuri apmāca kadetus divpusējās sadarbības jomā;

5) noslēguma konferences organizēšana, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem.

 

 

Projekta dalībnieki iepazīstināja noslēguma konferences viesus ar Projektā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī prezentēja Projekta ietvarā izstrādātās mācību programmas un mācību materiālus, rekomendācijas un pilotapmācību video, kas tika izveidots Projekta ietvarā. Projekta mērķi tika sasniegti.

Noslēguma konferenci atklāja Projekta koordinators Māris Riekstiņš un Projekta programmas koordinators Rauls Kviesītis, kuri iepazīstināja ar Projekta mērķiem un īstenotājām aktivitātēm.

 

Profesionālās angļu valodas mācību programmu un mācību materiālu prezentēja Projekta angļu valodas eksperti Tiina Meos un Aušra Budriene, kuras iepazīstināja ar angļu valodas programmas un mācību materiāla izstrādes procesu, saturu un sasniegtajiem rezultātiem.

 

Projekta eksperti divpusējās sadarbības jomā Reda Čerkauskiene un Ülle Vanaisak iepazīstināja noslēguma konferences viesus ar mācību programmām un mācību materiāliem divpusējās sadarbības jomā, kuri tika izstrādāti Projekta ietvarā.

 

Īpašu gandarījumu sniedza kadeti, kuri piedalījās Projekta pilotapmācībās, iepazīstinot un informējot konferences dalībniekus par savu pozitīvo pieredzi. Kadeti dalījās ar saviem iespaidiem un piedzīvoto, kā arī prezentēja video, kas tapa Projekta pilotapmācību laikā. Ne tikai kadeti, bet arī Projekta eksperti prezentēja Projekta pilotapmācību rezultātus un dalījās savā pieredzē.

 

Eksperti divpusējās sadarbības jomā Vilius Motiejaitis un Eva Alliksoo iepazīstināja ar rekomendācijām, kas tika izstrādātas, balstoties uz Projekta pilotapmācību laikā iegūtajām atziņām un pieredzi.

 

Noslēguma konference turpinājuma norisinājās diskusija par nākotnes izaicinājumiem kadetu apmācībā divpusējās sadarbības jomā.

 

Konferenci ar uzrunu noslēdza Projekta koordinatori no Lietuvas policijas skolas Monika Mickevičiene un Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Maiko Martsik.

 

 

Pilotapmācību video var apskatīties šeit.

 

Ar Projekta noslēguma konferences prezentācijām var iepazīties šeit:

-1-, -2-, -3-, -4-, -5-, -6-, -7-, -8-, -9-, -10-, -11--12-

 

Fotogrāfijas šeit.

Koledža vēlas pateikties Projekta partneriem – Lietuvas policijas skolai un Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžai par paveikto darbu.

 

Informāciju sagatavoja:
Koledžas Tiesību zinātnes
un projektu pārvaldības katedras
vecākā inspektore
Olga Aņikoviča
olga.anikovica@koledza.vp.gov.lv