c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Reflektantiem, kuri tika uzņemti arodizglītības programmā "Policijas darbs" klātienes mācībās 2017. gada 1. septembris

Reflektanti, kuri tika uzņemti arodizglītības programmā "Policijas darbs" klātienes mācībās, šī gada 4.septembrī pulcēties ierindas laukumā plkst.:7.55.

Līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu, bankas konta numuru, rakstāmpiederumus.

*Valsts policijas koledža pirmajā mācību dienā organizēs saskaņā ar 2010.gada 28.augusta Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.89 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”, kolektīvo personalizēto e-talonu pieteikšanu, sakarā ar minēto, tiem, kas vēlas saņemt Rīgas satiksmes personalizēto e-talonu, jābūt līdzi fotogrāfijai ar izmēru 3x4 cm.

 

Dienas plāns arodizglītības programmas

„Policijas darbs” 2017 23AK-28AK grupas kadetiem

(2017.gada 4.septembris) 

Plānotais laika periods

Norises vieta

Paredzētā darbība

8:00 – 9:00

Ierindas laukums

Kadetu nodaļa:

Rīta pārbaude, stāšanās pa grupām, vispārējā informācija.

9:00 – 11:00

Z2

Kadetu nodaļa: līgumu, amata aprakstu un citu dokumentu parakstīšana.

11:00 – 11:30

Z2

Tikšanās ar Izglītības koordinācijas nodaļu.

11:30 – 12:00

Z2

Tikšanās ar Profesionālas pilnveides nodaļu.

12:00 – 13:00

 

Starpbrīdis

13:00 – 13:30

Z2

Tikšanās ar Valsts policijas koledžas vadību.

13:30 – 14:30

1) Sporta katedra;

2) Bibliotēka;

3) Vispārējā VPK izrādīšana

1) Sporta katedra; 2) Bibliotēka; 3) Vispārēja koledžas izrādīšana (korpusi, garderobes, ēdamtelpa, nodarbību saraksti).

14:30 – 15:45

Z2

Kadetu nodaļa:

Ziņojumu iesniegšanas kārtība, Iekšējie kārtības noteikumi, Savstarpējās attiecības, Ugunsdrošība, Elektrodrošība u.c. normatīvie akti attiecībā uz Valsts policijas koledžu.

Kadetu nodaļa: Informācija par sociālajām garantijām u.c.

 

15:45 – 16:30

Z2

Tikšanās ar „Citadele” bankas darbiniekiem.