a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Sadarbība   > Starptautiskās organizācijas
 

Starptautiskās organizācijas

 

AEPC - The Association of European Police Colleges (Eiropas policijas koledžu asociācija)  
 Eiropas policijas koledžu asociācijas mērķi, izmantojot koledžu sadarbības tīklu ir, uzlabot savstarpējo sadarbību un koordināciju dalībvalstu policijas koledžu starpā, veicināt labākās prakses un pētījumu atziņu izplatīšanu, sekmēt vēl lielāku studējošo, pasniedzēju un praktisko policijas darbinieku savstarpējo apmaiņu pieredzes iegūšanu un asistēt Austrum-Eiropas valstu policijas koledžām, atbalstot kopējo apmācības formu realizāciju.  
   
IPA - International Police Association
(Starptautiskā policijas asociācija)
Mājaslapa: http://www.ipa-latvija.lv/
 
Starptautiskās policijas asociācijas (International Police Association) mērķis ir valsts un starptautiskā līmenī veicināt sociālās un kultūras aktivitātes, celt policijas prestižu, attīstīt policistu profesionālo apmācību un ētisko audzināšanu, sekmēt draudzīgu kontaktu veidošanos starp visu nodaļu biedriem SPA ietvaros. Vairāk informācijas skatīt šeit >>>
   
CEPOL - European Police College
(Eiropas policijas koledža)  
 
CEPOL ir dibināts 2000.gada 22.decembrī ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu. Saskaņā ar padomes lēmuma 1. pantu, CEPOL ir apmācību tīkls, kas dibināts, lai apvienotu nacionālo valstu apmācību institūcijas un nodrošinātu apmācību augstā līmeņa vadības policijas darbiniekiem ES dalībvalstīs. CEPOL mērķis ir nodrošināt profesionālo tālākizglītību.