f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Sadarbība   > Sadarbības partneri
 

Sadarbības partneri

 

 

Valsts policijas koledža noslēgusi līgumus ar augstskolām.

 

Lai pilnveidotu Valsts policijas koledžas mācību procesu un apmainītos ar darba pieredzi Valsts policijas koledža ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Latvijas augstskolām izglītības iestādēm:

2006.gada 1.septembrī Valsts policijas koledža un Biznesa augstskola Turība ir noslēgušas sadarbības līgumu.

2007.gada 20.aprīlī Valsts policijas koledža un Baltijas Starptautiskā akadēmija ir noslēgušas sadarbības līgumu.

2011.gada 28.februārī Valsts policijas koledža un Rīgas Stradiņa Universitāte ir noslēgušas sadarbības līgumu.

Līgums paredz, ka sadarbības mērķis ir:

-     Studiju nodrošināšana, gadījumā, ja tiek pārtraukta Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās
      izglītības studiju programma;

-     Valsts policijas koledžas absolventu uzņemšana II līmeņa programmā bez iestājpārbaudījumiem;

-     Studentu savstarpēja apmaiņa;  

-     Pasniedzēju, studentu zinātnisko konferenču un metodisko semināru organizēšana; -   Studentu pašpārvalžu sadarbība. 

2013.gada 26.februārī Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecība un Valsts policijas koledžas noslēgušas sadarbības līgumu.

2012.gada 12.oktobrī Valsts robežsardzes koledža un Valsts policijas koledža noslēgušas sadarbības līgumu.

Līgums paredz, ka sadarbības mērķis ir :

 -     kopīgi zinātniski pētījumi sabiedriskās drošības jomā;

 -     kopīgu konferenču un semināru rīkošana;

 -     pieredzes apmaiņa mācību metodiskajā darbā;

 -     akadēmiskā personāla apmaiņa uz atsevišķu vienošanos pamata;

 -     personāla piedalīšanās pušu rīkotajos kultūras un sporta pasākumos.

2011.gada 18.aprīlī Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledža un Valsts policijas koledža ir noslēgušas sadarbības līgumu.

Puses apmeņas rezalizēt sadarbību šādos galvenajos virzienos:

 -     kopīgi zinātniski pētījumi sabiedriskās drošības jomā;

 -     kopīgu konferenču un semināru rīkošana;

 -     studējošo un pasniedzēju piedalīšanās Pušu rīkotajos kultūras un sporta pasākumos;

 -     profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņa;

 -     imformācijas apmaiņa saistībā ar mācību kursiem un mācību metodēm.

2008.gada 21.oktobrī Gruzijas Iekšlietu ministrijas akadēmija un Valsts policijas koledža noslēdza sadarbības līgumu.

Līgums paredz, ka sadarbības mērķis ir :

 -     Studējošo un pasniedzēju piedalīšanās Pušu rīkotajos kultūras un sporta pasākumos;

 -     Kadetu un policijas virsnieku apmaiņas programmu un studiju vizīšu organizēšana;

 -     Sadarbība Zinātniskajos pētījumos policjas sfērā;

 -     Informācijas apmaiņa saistībā ar mācību kursiem un mācību metodēm.


2011. gada 28.janvārī noslēgts savstrapējās sadarbības vienošanās protokols starp Baltkrievijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmiju un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas koledžu.

Vienošanās protokola mērķis:

  • profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņa;
  • kopīgu kursu, semināru un konferenču organizēšana.

 

 

2011.gada 28.janvārī noslēgts savstarpējās sadarbības vienošanās protokols starp Baltkrievijas Republikas Iekšlietu ministrijas Mogiļevas koledžu un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas koledžu.

Vienošanās protokola mērķis:

  • profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņa;
  • kopīgu kursu, semināru un konferenču organizēšana.

 

 

Valsts policijas koledža noslēgusi līgumus ar vidusskolām.

Lai pilnvērtīgi sagatavotu Valsts policijas koledžas reflektantus, Valsts policijas koledža ir noslēgusi sadarbības līgumus ar sekojošām vidusskolām.

2007.gada 27.februārī trīspusēju līgumu starp Valsts policiju un Rīgas 84. vidusskolu;

2008.gada 10.aprīlī trīspusēju līgumu starp Valsts policiju un Valmieras 5.vidusskolu;

2008.gada 10.aprīlī trīspusēju līgumu starp Valsts policiju un Preiļu 2.vidusskolu.

2008.gada 28.augustā trīspusēju līgumu starp Valsts policiju un Ludzas rajona vakara vidusskolu.

2010.gada 21.decembrī trīspusējs sadarbības līgumu starp Valsts policiju, Valsts policijas koledžu un Pumpuru vidusskolu.

2012.gada 25.janvārī trīspusējs sadarbības līgums starp Valsts policiju, Valsts policijas koledžu un Rīgas Jāņa Poruka vidusskolu.

2012.gada 27.martā trīspusējs sadarbības līgums starp Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldi, Valsts policijas koledžu un Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošo vidusskolu. 

2013.gada 26.februārī trīspusējs sadarbības līgums starp Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldi, Valsts policijas koledžu un Jelgavas 6.vidusskolu.

2016.gada 8.februārī trīspusējs sadarbības līgums starp Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldi, Valsts policijas koledžu un Rēzeknes 5.vidusskolu.

 

Pamatojoties uz 2007.gada 13.marta Latvijas Koledžas asociācijas biedru sanāksmes protokolu Nr.1-09/2, Valsts policijas koledža tiek uzņemta Latvijas koledžas asociācijā.