e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Publiskie iepirkumi
 

Publiskie iepirkumi

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē “Par sporta zāles un šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” 2017. gada 27. oktobris

Iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma 9.panta 20.daļu un 10. pantu Likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību No 10 000 EUR līdz 41 999 EUR

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Kontaktpersonas:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas
vecākais speciālists Māris Puķītis,
(205.kabinets administratīvais korpuss)
e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv;

Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas
vecākā inspektore Inese Breidaka
(304.kabinets administratīvais korpuss)
e-pasts: inese.breidaka@koledza.vp.gov.lv


Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Koledžai nepieciešamo sporta zāļu, tuvcīņas zāļu un šautuvju pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas teritoriālo pārvalžu administratīvajās teritorijās no 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 30.decembrim. Tirgus izpētes priekšmets sadalīts 3 (trīs) daļās un apakšpunktos, atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma Tehniskajai specifikācijai.

Pakalpojuma līgums:
Koledža slēgs pakalpojuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu saskaņā ar tirgus izpētes tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām.
Samaksas un garantijas noteikumi:
Skatīt 2.pielikumu „Līguma projekts.”

Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu atbilstošu Tehniskajai specifikācijai un ar viszemāko cenu. Koledža pieņem lēmumu slēgt pakalpojuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām šajā tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajām prasībām, un kura piedāvājums ir lētākais piedāvājums, bet nav nepamatoti lēts piedāvājums.

Piedāvājuma iesniegšana:
Pieteikumu pretendents iesniedz Valsts policijas koledžā uz e-pasta adresi: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv līdz 2017.gada 13.novembrim.