c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Publiskie iepirkumi
 

Publiskie iepirkumi

“Izglītības pasākumu (izglītības procesu un ar to saistīto pasākumu plānošanas, organizēšanas, analīzes, kontroles un uzraudzības procesu, kā arī pedagoģiskās darba slodzes uzskaiti, tālmācības nodrošināšanu u.tml.) administrēšanas sistēma” 2017. gada 25. jūlijs

Iepirkuma numurs VPK 2017/2

Valsts policijas koledža izsludina iepirkumu
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam.

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Iepirkuma nosaukums: “Izglītības pasākumu (izglītības procesu un ar to saistīto pasākumu plānošanas, organizēšanas, analīzes, kontroles un uzraudzības procesu, kā arī pedagoģiskās darba slodzes uzskaiti, tālmācības nodrošināšanu u.tml.) administrēšanas sistēma”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VPK 2017/2.
Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.

Kontaktpersona–Valsts policijas koledžas direktora vietnieks Māris Riekstiņš,
e-pasts: maris.riekstins@vp.gov.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 7.augusta plkst. 10.00, Ezermalas ielā 10, Rīgā, administratīvā korpusa 209.kabinetā, zvanot Koledžas dokumentu pārvaldībai pa tālr. 67146288 vai nosūtot pa pastu uz minēto adresi.