a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Publiskie iepirkumi
 

Publiskie iepirkumi

“Par sporta zāles un šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” 2016. gada 16. decembris

Iepirkuma numurs VPK 2016/8

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumiem.

Iepirkuma procedūra uzsākta 2016.gada 12.septembrī.
2016.gada 30.novembrī tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem un līgumu noslēgšanu.

Kopējā paredzētā līgumu summa līdz 5295 EUR.

Par sporta telpu izmantošanu līgumi tiks noslēgti ar:

1.Biedrība „Sporta klubs „Palejas”;

2.Tukuma Sporta skola ;

3.Biedrība „Sporta klubs Mednieki”„Bērzpurvi”;

4.Valkas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola;

5. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža ;

6. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Sporta centrs „Mēmele”;

7. SIA Fēnikss Z.G. ;

8.Viļakas pamatskola;

9.Valkas novada dome;

10.Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola;

11.Ogres novada sporta centrs,;

12.Dobeles novada Izglītības pārvaldes Dobeles sporta skola ;

13.Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola ;

14. Biedrība „Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība;

15.” SIA Artemīda

16. SIA”Lat invest plus “ ;

17. Madonas Bērnu un jaunātnes sporta skola;

18. Gulbenes novada valsts ģimnāzija;

19.Talsu novada pašvaldības Kultūras, sporta un tūrisma centrs;

20. SIA „Mārksmens” ;

21. Aizkraukles novada dome .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valsts policijas koledža izsludina iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam.

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža , Ezermalas 8a, Rīga, LV – 1014

Reģistrācijas Nr.90000072027

Iepirkuma nosaukums: “Par sporta zāles un šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” (iepirkuma identifikācijas Nr. VPK 2016/8)

Plānotā līgumu summa: Līdz 27370 EUR bez PVN

Kontaktpersona – Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākā speciāliste J.Jefremova,
e-pasts: jūlija.jefremova@koledza.vp.gov.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 21.novembrim plkst.10.00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Valsts policijas koledža, Ezermalas 8a, AK-209 kabinets.