c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Publiskie iepirkumi
 

Publiskie iepirkumi

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam “Apmācība B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību iegūšana” 2021. gada 17. decembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Kontaktpersonas:
Koledžas Administrācijas nodaļas Materiāli tehniskā nodrošinājuma grupas vecākā speciāliste Ināra Useļonoka, tālr. 27854833, e-pasts : inara.uselonoka@koledza.vp.gov.lv

Informācija par iepirkuma priekšmetu:
B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju teorētisko un praktisko apmācību pakalpojuma sniegšana Koledžas izglītojamajiem mācību periodā – 2022.gada februāra – jūnijam.
Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas slēgt līgumu ar pretendentu, kura:
- piedāvājums atbilst tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām,
- viena izglītojamā pilna apmācības kursa piedāvātā cena ir zemākā.

Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.2).
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2022.gada 22. decembrim plkst.14:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi pasts@koledza.vp.gov.lv, inara.uselonoka@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi vai parakstītu papīra formā Koledžas Administratīvās nodaļas Lietvedības grupā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru šautuvi.


UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam “Par sporta zāles pakalpojumu nodrošināšanu” 2021. gada 3. decembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Tirgus izpēte par " Par sporta zāles pakalpojumu nodrošināšanu"
Paziņojums par tirgus izpēti “Par sporta zāles pakalpojumu nodrošināšanu”.
Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027
Publicēšanas datums: 03.12.2021.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: pasts@koledza.vp.gov.lv vai inara.uselonoka@koledza.vp.gov.lv līdz 10.12.2021. 16:00

Tirgus izpētes priekšmets: Koledžai nepieciešamo sporta zāļu un cīņas sporta zāļu, to aprīkojuma un pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas amatpersonu vispārējās fiziskās sagatavotības un speciālās sagatavotības - tuvcīņas apmācību nodarbībām Valsts policijas teritoriālo pārvalžu administratīvajās teritorijās saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2022.gada 3.janvāra līdz 2022.gada 30.decembrim. Iepirkums sadalīts divās daļās – “Sporta zāles pakalpojumu nodrošināšana” un “Cīņas sporta zāles pakalpojumu nodrošināšana”.

Tirgus izpēte par "Trases/poligona īres nodrošināšanu mācībām" 2021. gada 3. decembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Paziņojums par tirgus izpēti “Par trases/poligona īres nodrošināšanu mācībām”.
Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027
Publicēšanas datums: 03.12.2021.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: pasts@koledza.vp.gov.lv vai inara.uselonoka@koledza.vp.gov.lv līdz 10.12.2021. 16:00

Tirgus izpētes priekšmets: Koledžai nepieciešamā trases/poligona īres nodrošināšana Valsts policijas amatpersonu mācībām “Operatīvo transportlīdzekļu vadīšana” 1. un 2.līmenis, “Motociklu drošas vadīšanas apmācība”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2022.gada 3.janvāra līdz 2022.gada 30.decembrim.

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam „Angļu valoda Valsts policijas teritoriālo pārvalžu vadībai” 2021. gada 3. decembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam „Angļu valoda Valsts policijas teritoriālo pārvalžu vadībai”
Tirgus izpēte un iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma 9.panta 20.daļu un 10. pantu Publisko iepirkuma likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību No 10 000 EUR līdz 41 999 EUR.

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža (turpmāk– Koledža)
Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014

Kontaktpersonas:
Valsts policijas koledžas Administratīvās nodaļas Materiāli tehniskā nodrošinājuma vecākā speciāliste Ināra Useļonoka, mob. tālr. 27854833, e-pasts: inara.uselonoka@koledza.vp.gov.lv; Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vecākā inspektore Zaiga Paegle, mob. tālr.29389677, e-pasts: zaiga.paegle@koledza.vp.gov.lv

Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Koledžai nepieciešamā angļu valodas apmācību nodrošināšana Valsts policijas teritoriālo pārvalžu saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2022.gada februāra līdz 2022.gada decembrim.

Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas slēgt līgumu ar pretendentu, kura:
- piedāvājums atbilst tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām,
- piedāvātā vienas akadēmiskās mācību stundas (45 minūtes) cena ir zemākā, ja ir vienāds mācību stundu skaits mācību programmā.
Ja ir līdzīgi piedāvājumi, Koledža izvēlas, ar kuru pretendentu slēgt līgumu.
Ja pretendents nevar izpildīt visas tehniskas specifikācijas prasības, Koledža lemj par piespējām noslēgt ar pretendentu līgumu, vai turpina tirgus izpēti.

Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam - pielikums Nr.2) un tehnisko piedāvājumu (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam - pielikums Nr.1)
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2021.gada 10.decembrim plkst.16:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi pasts@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu papīra formā Koledžas Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam “Par šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” 2021. gada 2. decembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Kontaktpersonas:
Koledžas Administrācijas nodaļas Materiāli tehniskā nodrošinājuma grupas vecākā speciāliste Ināra Useļonoka, tālr. 27854833, e-pasts : inara.uselonoka@koledza.vp.gov.lv; Koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vecākais inspektors Uģis Vanags e-pasts: uģis.vanags@koledza.vp.gov.lv.


Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Koledžai nepieciešamo šautuvju telpu un pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas amatpersonu šaušanas mācību nodarbībām Valsts policijas teritoriālo pārvalžu administratīvajās teritorijās saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2022.gada 3.janvāra līdz 2022.gada 30.decembrim.


Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu:
- atbilstošu tirgus izpētes uzaicinājuma Tehniskās specifikācijas prasībām (gadījumā, ja kādā teritorijā netiek piedāvāta tehniskajai specifikācijai atbilstoša šautuve, Koledža var izvēlēties atbilstošāko no esošā piedāvājuma),
- piedāvātās šautuves atrašanās vieta atrodas būtiski tuvāk reģionālās struktūrvienības atrašanās vietai,
- piedāvātā vienas stundas īres (nomas) cena ir zemākā,
- piedāvājumā ir piedāvāti papildus bezmaksas pakalpojumi, saistīti ar šaušanas mācību telpu nodrošināšanu.
Koledža pieņem lēmumu slēgt pakalpojuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst šajā tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajām prasībām, un par kura kvalifikāciju un reputāciju Koledžai nav šaubu.Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.2).
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2022.gada 10. decembrim plkst.16:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi kanc@koledza.vp.gov.lv, inara.uselonoka@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi vai parakstītu papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru šautuvi.


Tirgus izpēte Par šautuves pakalpojumu nodrošināšanu 2021. gada 21. aprīlis


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Paziņojums par tirgus izpēti “Par šautuves pakalpojumu nodrošināšanu”.
Publicēšanas datums: 21.04.2021.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: kanc@koledza.vp.gov.lv vai maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv līdz 26.04.2021. 14:00
Tirgus izpētes priekšmets: “Šautuves pakalpojumi Valsts policijas personālsastāva mācību nodarbībām Tukumā, Gulbenē, Valmierā, Saldū, Ludzā vai to tuvākajā apkārtnē”.
Informāciju par tirgus izpētes priekšmetu un prasībām iespējams saņemt pa tālr.67219692 vai rakstot uz e-pastu maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv

Tirgus izpēte Trīs pirkstu nospiedumu noņemšanas iekārtu piegāde 2021. gada 21. aprīlis


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Paziņojums par tirgus izpēti “Trīs pirkstu nospiedumu noņemšanas iekārtu piegāde”
Publicēšanas datums: 21.04.2021.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: kanc@koledza.vp.gov.lv vai maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv līdz 28.04.2021. 14:00
Tirgus izpētes priekšmets: “Trīs pirkstu nospiedumu noņemšanas iekārtu, kas katra sastāv no galda ar regulējamu augstumu daktiloskopēšanai, daktiloskopēšanas statīva, apgaismojuma iekārtas, daktiloskopēšanas aprīkojuma, piegāde Valsts policijas koledžai Rīgā, Ezermalas ielā 10”.
Informāciju par tirgus izpētes priekšmetu, tehnisko specifikāciju un prasībām iespējams saņemt pa tālr.67219692 vai rakstot uz e-pastu maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv.


Iepirkums “Sporta trenažieru (izmantošanai ārpus telpām) iegāde” 2021. gada 7. aprīlis


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Iepirkuma numurs VPK 2021/1

Izsludināts
Publikācijas datums 07.04.2021.
Iesniegšanas datums 28.04.2021.

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam „Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi” 2021. gada 12. februāris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Tirgus izpēte un iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma nosacījumus iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību līdz 10 000 EUR.
Plānotā līgumcena gadā līdz 6000 EUR (t.sk – PVN).
CPV kodi: 79100000-5; 72000000-5

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža (turpmāk– Koledža)
Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014


Kontaktpersonas:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists
Māris Puķītis,
(210.kabinets, administratīvais korpuss,
tālr. 67219692, e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv);


Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Kvalificēta fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi Koledžai saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2021.gada februāra līdz 2021.gada decembrim.

Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas slēgt līgumu ar pretendentu, kura:
- piedāvājums atbilst tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām,
- piedāvātā pakalpojumu cena ir zemākā.
Ja ir līdzīgi piedāvājumi, Koledža izvēlas, ar kuru pretendentu slēgt līgumu.


Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam - pielikums Nr.2) ar tehnisko un finanšu piedāvājumu.
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2021.gada 17.februārim plkst.16:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi kanc@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam „Angļu valoda Valsts policijas teritoriālo pārvalžu vadībai” 2021. gada 9. februāris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Tirgus izpēte un iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma 9.panta 20.daļu un 10. pantu Publisko iepirkuma likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību No 10 000 EUR līdz 41 999 EUR.Pasūtītājs: Valsts policijas koledža (turpmāk– Koledža)
Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014


Kontaktpersonas:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists
Māris Puķītis,
(210.kabinets, administratīvais korpuss,
tālr. 67219692, e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv);

Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vecākā inspektore Jekaterina Sologuba
(304/1.kabinets administratīvais korpuss,
tālr. 29189190, e-pasts: jekaterina.sologuba@koledza.vp.gov.lv)Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Koledžai nepieciešamā angļu valodas apmācību nodrošināšana Koledžas norādītajām Valsts policijas amatpersonām Valsts policijas reģionālo pārvalžu administratīvajās teritorijās (Valmierā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī, iespējams citās administratīvajās teritorijās) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2021.gada 08.martam līdz 2021.gada 15.decembrim.


Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas slēgt līgumu ar pretendentu, kura:
- piedāvājums atbilst tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām,
- piedāvātā vienas akadēmiskās mācību stundas (45 minūtes) cena ir zemākā, ja ir vienāds mācību stundu skaits mācību programmā.
Ja ir līdzīgi piedāvājumi, Koledža izvēlas, ar kuru pretendentu slēgt līgumu.
Ja pretendents nevar izpildīt visas tehniskas specifikācijas prasības, Koledža lemj par piespējām noslēgt ar pretendentu līgumu, vai turpina tirgus izpēti.
Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam - pielikums Nr.2) un tehnisko un finanšu piedāvājumu (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam - pielikums Nr.3)
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2021.gada 15.februārim plkst.16:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi kanc@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.

Tirgus izpēte Darba aizsardzības pakalpojumi 2020. gada 19. novembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Tirgus izpēte Darba aizsardzības pakalpojumi
Izsludināšanas datums
19.11.2020.
Termiņa beigu datums
26.11.2020
Pasūtītājs: Valsts policijas koledža
Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: “Darba aizsardzības pakalpojumi”
Tirgus izpētes mērķis: Valsts policijas koledža ir ieinteresēta iepirkuma procedūras noteikšanai, pirms iepirkuma izsludināšanas, noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.
Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv
Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 26.11.2020. plkst. 16:00
Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists
Māris Puķītis
e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv
Tālrunis 67219692

Tirgus izpēte Darba aizsardzības pakalpojumi 2020. gada 19. novembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Tirgus izpēte Darba aizsardzības pakalpojumi
Izsludināšanas datums
19.11.2020.
Termiņa beigu datums
26.11.2020
Pasūtītājs: Valsts policijas koledža
Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: “Darba aizsardzības pakalpojumi”
Tirgus izpētes mērķis: Valsts policijas koledža ir ieinteresēta iepirkuma procedūras noteikšanai, pirms iepirkuma izsludināšanas, noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.
Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv
Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 26.11.2020. plkst. 16:00
Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists
Māris Puķītis
e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv
Tālrunis 67219692

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam “Par šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” 2020. gada 10. novembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš dalībai tirgus izpētē iepirkumiem
“Par šautuves pakalpojumu nodrošināšanu”,
pagarināts līdz 2020.gada 13.novembrim.

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam “Par šautuves pakalpojumu nodrošināšanu”

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Kontaktpersonas:
Koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists Māris Puķītis, (210.kabinets, administratīvais korpuss), tālr. 67219692, e-pasts : maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv; Koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vecākais inspektors Uģis Vanags (304.kabinets, administratīvais korpuss), e-pasts: uģis.vanags@koledza.vp.gov.lv.


Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Koledžai nepieciešamo šautuvju telpu un pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas amatpersonu šaušanas mācību nodarbībām Valsts policijas teritoriālo pārvalžu administratīvajās teritorijās saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2021.gada 2.janvāra līdz 2021.gada 30.decembrim.


Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu:
- atbilstošu tirgus izpētes uzaicinājuma Tehniskās specifikācijas prasībām (gadījumā, ja kādā teritorijā netiek piedāvāta tehniskajai specifikācijai atbilstoša šautuve, Koledža var izvēlēties atbilstošāko no esošā piedāvājuma),
- piedāvātās šautuves atrašanās vieta atrodas būtiski tuvāk reģionālās struktūrvienības atrašanās vietai,
- piedāvātā vienas stundas īres (nomas) cena ir zemākā,
- piedāvājumā ir piedāvāti papildus bezmaksas pakalpojumi, saistīti ar šaušanas mācību telpu nodrošināšanu.
Koledža pieņem lēmumu slēgt pakalpojuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst šajā tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajām prasībām, un par kura kvalifikāciju un reputāciju Koledžai nav šaubu.Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.2).
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2020.gada 9.novembrim plkst.14:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi kanc@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru šautuvi.

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam “Par sporta zāles pakalpojumu nodrošināšanu” 2020. gada 10. novembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš dalībai tirgus izpētē iepirkumam
“Par sporta zāles pakalpojumu nodrošināšanu”,
pagarināts līdz 2020.gada 13.novembrim.

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam “Par sporta zāles pakalpojumu nodrošināšanu”

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Kontaktpersonas:
Koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists Māris Puķītis, (210.kabinets, administratīvais korpuss), tālr. 67219692, e-pasts : maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv; Koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vecākais inspektors Uģis Vanags (304.kabinets, administratīvais korpuss), e-pasts: uģis.vanags@koledza.vp.gov.lv.


Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Koledžai nepieciešamo sporta zāļu un cīņas sporta zāļu, to aprīkojuma un pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas amatpersonu vispārējās fiziskās sagatavotības un speciālās sagatavotības - tuvcīņas apmācību nodarbībām Valsts policijas teritoriālo pārvalžu administratīvajās teritorijās saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2021.gada 2.janvāra līdz 2021.gada 30.decembrim. Iepirkums sadalīts divās daļās – “Sporta zāles pakalpojumu nodrošināšana” un “Cīņas sporta zāles pakalpojumu nodrošināšana”.


Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas slēgt līgumu ar pretendentu, kura:
- piedāvājums atbilst tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām (gadījumā, ja kādā teritorijā netiek piedāvāta tehniskajai specifikācijai atbilstoša sporta zāle vai cīņas sporta zāle, Koledža var izvēlēties atbilstošāko no esošā piedāvājuma),
- piedāvātās sporta, cīņas sporta zāles atrašanās vieta ir būtiski tuvāk reģionālās struktūrvienības atrašanās vietai,
- piedāvātā vienas stundas īres (nomas) cena ir zemākā,
- piedāvājumā ir piedāvāti papildus bezmaksas pakalpojumi, saistīti ar vispārējās fiziskās sagatavotības vai speciālās fiziskās sagatavotības mācību telpu nodrošināšanu.
Koledža pieņem lēmumu slēgt pakalpojuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst šajā tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajām prasībām, un par kura kvalifikāciju un reputāciju Koledžai nav šaubu.


Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.2).
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2020.gada 9.novembrim plkst.14:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi kanc@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru sporta un/vai cīņas sporta zāli.