c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Publiskie iepirkumi
 

Publiskie iepirkumi

2021.gada 15.jūlijā reģistrācija no plkst.13.30 līdz 14.00 2021. gada 14. jūlijs


(iepirkuma dokumentācija šeit)

UZMANĪBU!!
21/VPK-20/8-068
21/VPK-20/8-125
21/VPK-20/8-338
21/VPK-20/8-309
21/VPK-20/8-032
21/VPK-20/8-033
21/VPK-20/8-077
21/VPK-20/8-284
21/VPK-20/8-085
21/VPK-20/8-150
21/VPK-20/8-302
21/VPK-20/8-035
21/VPK-20/8-166
21/VPK-20/8-335
21/VPK-20/8-069
21/VPK-20/8-361
21/VPK-20/8-097
21/VPK-20/8-050
21/VPK-20/8-422
21/VPK-20/8-397
21/VPK-20/8-365
21/VPK-20/8-211
21/VPK-20/8-180
21/VPK-20/8-057
21/VPK-20/8-413
21/VPK-20/8-320
21/VPK-20/8-013
21/VPK-20/8-319
21/VPK-20/8-101
21/VPK-20/8-202
21/VPK-20/8-232
21/VPK-20/8-326
21/VPK-20/8-328
21/VPK-20/8-373
21/VPK-20/8-315
21/VPK-20/8-271
21/VPK-20/8-314
21/VPK-20/8-355
21/VPK-20/8-364
21/VPK-20/8-060
21/VPK-20/8-208
21/VPK-20/8-376
21/VPK-20/8-323
21/VPK-20/8-258
21/VPK-20/8-383
21/VPK-20/8-226
21/VPK-20/8-406
21/VPK-20/8-098
21/VPK-20/8-214
21/VPK-20/8-131
21/VPK-20/8-426
21/VPK-20/8-136
21/VPK-20/8-082
21/VPK-20/8-370
21/VPK-20/8-018
21/VPK-20/8-367
21/VPK-20/8-223
21/VPK-20/8-172
21/VPK-20/8-425
21/VPK-20/8-424
21/VPK-20/8-159
21/VPK-20/8-337
21/VPK-20/8-415
21/VPK-20/8-366
21/VPK-20/8-292
21/VPK-20/8-178
21/VPK-20/8-244
21/VPK-20/8-090
21/VPK-20/8-209
21/VPK-20/8-114
21/VPK-20/8-375
21/VPK-20/8-310
21/VPK-20/8-342 21/VPK-20/8-157
21/VPK-20/8-411
21/VPK-20/8-384
21/VPK-20/8-443
21/VPK-20/8-288
21/VPK-20/8-402
21/VPK-20/8-369
21/VPK-20/8-193
21/VPK-20/8-165
21/VPK-20/8-023
21/VPK-20/8-307
21/VPK-20/8-346
21/VPK-20/8-201
21/VPK-20/8-404
21/VPK-20/8-286
21/VPK-20/8-423
21/VPK-20/8-294
21/VPK-20/8-121
21/VPK-20/8-052
21/VPK-20/8-390
21/VPK-20/8-104
21/VPK-20/8-158
21/VPK-20/8-289
21/VPK-20/8-203
21/VPK-20/8-418 21/VPK-20/8-389
21/VPK-20/8-196
21/VPK-20/8-212
21/VPK-20/8-445
21/VPK-20/8-184
21/VPK-20/8-298
21/VPK-20/8-348
21/VPK-20/8-091
21/VPK-20/8-221
21/VPK-20/8-222
21/VPK-20/8-245
21/VPK-20/8-306
21/VPK-20/8-048 21/VPK-20/8-152
21/VPK-20/8-340
21/VPK-20/8-398
21/VPK-20/8-229
21/VPK-20/8-055
21/VPK-20/8-034
21/VPK-20/8-096
21/VPK-20/8-273
21/VPK-20/8-347
21/VPK-20/8-227
21/VPK-20/8-305
21/VPK-20/8-252
21/VPK-20/8-419
21/VPK-20/8-388
21/VPK-20/8-031
21/VPK-20/8-321
21/VPK-20/8-173 21/VPK-20/8-363
21/VPK-20/8-299
21/VPK-20/8-135
21/VPK-20/8-308
21/VPK-20/8-215
21/VPK-20/8-143
21/VPK-20/8-334
21/VPK-20/8-280
21/VPK-20/8-044
21/VPK-20/8-140
21/VPK-20/8-160
21/VPK-20/8-282

2021.gada 15.jūlijā reģistrācija no plkst.13.30 līdz 14.00 un fiziskie pārbaudījumi pēc reģistrācijas notiks reflektantiem ar šādiem reflektantu kodiem:

Tirgus izpēte Par šautuves pakalpojumu nodrošināšanu 2021. gada 21. aprīlis


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Paziņojums par tirgus izpēti “Par šautuves pakalpojumu nodrošināšanu”.
Publicēšanas datums: 21.04.2021.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: kanc@koledza.vp.gov.lv vai maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv līdz 26.04.2021. 14:00
Tirgus izpētes priekšmets: “Šautuves pakalpojumi Valsts policijas personālsastāva mācību nodarbībām Tukumā, Gulbenē, Valmierā, Saldū, Ludzā vai to tuvākajā apkārtnē”.
Informāciju par tirgus izpētes priekšmetu un prasībām iespējams saņemt pa tālr.67219692 vai rakstot uz e-pastu maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv

Tirgus izpēte Trīs pirkstu nospiedumu noņemšanas iekārtu piegāde 2021. gada 21. aprīlis


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Paziņojums par tirgus izpēti “Trīs pirkstu nospiedumu noņemšanas iekārtu piegāde”
Publicēšanas datums: 21.04.2021.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: kanc@koledza.vp.gov.lv vai maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv līdz 28.04.2021. 14:00
Tirgus izpētes priekšmets: “Trīs pirkstu nospiedumu noņemšanas iekārtu, kas katra sastāv no galda ar regulējamu augstumu daktiloskopēšanai, daktiloskopēšanas statīva, apgaismojuma iekārtas, daktiloskopēšanas aprīkojuma, piegāde Valsts policijas koledžai Rīgā, Ezermalas ielā 10”.
Informāciju par tirgus izpētes priekšmetu, tehnisko specifikāciju un prasībām iespējams saņemt pa tālr.67219692 vai rakstot uz e-pastu maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv.


Iepirkums “Sporta trenažieru (izmantošanai ārpus telpām) iegāde” 2021. gada 7. aprīlis


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Iepirkuma numurs VPK 2021/1

Izsludināts
Publikācijas datums 07.04.2021.
Iesniegšanas datums 28.04.2021.

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam „Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi” 2021. gada 12. februāris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Tirgus izpēte un iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma nosacījumus iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību līdz 10 000 EUR.
Plānotā līgumcena gadā līdz 6000 EUR (t.sk – PVN).
CPV kodi: 79100000-5; 72000000-5

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža (turpmāk– Koledža)
Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014


Kontaktpersonas:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists
Māris Puķītis,
(210.kabinets, administratīvais korpuss,
tālr. 67219692, e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv);


Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Kvalificēta fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi Koledžai saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2021.gada februāra līdz 2021.gada decembrim.

Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas slēgt līgumu ar pretendentu, kura:
- piedāvājums atbilst tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām,
- piedāvātā pakalpojumu cena ir zemākā.
Ja ir līdzīgi piedāvājumi, Koledža izvēlas, ar kuru pretendentu slēgt līgumu.


Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam - pielikums Nr.2) ar tehnisko un finanšu piedāvājumu.
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2021.gada 17.februārim plkst.16:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi kanc@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam „Angļu valoda Valsts policijas teritoriālo pārvalžu vadībai” 2021. gada 9. februāris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Tirgus izpēte un iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma 9.panta 20.daļu un 10. pantu Publisko iepirkuma likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību No 10 000 EUR līdz 41 999 EUR.Pasūtītājs: Valsts policijas koledža (turpmāk– Koledža)
Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014


Kontaktpersonas:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists
Māris Puķītis,
(210.kabinets, administratīvais korpuss,
tālr. 67219692, e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv);

Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vecākā inspektore Jekaterina Sologuba
(304/1.kabinets administratīvais korpuss,
tālr. 29189190, e-pasts: jekaterina.sologuba@koledza.vp.gov.lv)Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Koledžai nepieciešamā angļu valodas apmācību nodrošināšana Koledžas norādītajām Valsts policijas amatpersonām Valsts policijas reģionālo pārvalžu administratīvajās teritorijās (Valmierā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī, iespējams citās administratīvajās teritorijās) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2021.gada 08.martam līdz 2021.gada 15.decembrim.


Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas slēgt līgumu ar pretendentu, kura:
- piedāvājums atbilst tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām,
- piedāvātā vienas akadēmiskās mācību stundas (45 minūtes) cena ir zemākā, ja ir vienāds mācību stundu skaits mācību programmā.
Ja ir līdzīgi piedāvājumi, Koledža izvēlas, ar kuru pretendentu slēgt līgumu.
Ja pretendents nevar izpildīt visas tehniskas specifikācijas prasības, Koledža lemj par piespējām noslēgt ar pretendentu līgumu, vai turpina tirgus izpēti.
Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam - pielikums Nr.2) un tehnisko un finanšu piedāvājumu (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam - pielikums Nr.3)
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2021.gada 15.februārim plkst.16:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi kanc@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.

Tirgus izpēte Darba aizsardzības pakalpojumi 2020. gada 19. novembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Tirgus izpēte Darba aizsardzības pakalpojumi
Izsludināšanas datums
19.11.2020.
Termiņa beigu datums
26.11.2020
Pasūtītājs: Valsts policijas koledža
Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: “Darba aizsardzības pakalpojumi”
Tirgus izpētes mērķis: Valsts policijas koledža ir ieinteresēta iepirkuma procedūras noteikšanai, pirms iepirkuma izsludināšanas, noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.
Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv
Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 26.11.2020. plkst. 16:00
Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists
Māris Puķītis
e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv
Tālrunis 67219692

Tirgus izpēte Darba aizsardzības pakalpojumi 2020. gada 19. novembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Tirgus izpēte Darba aizsardzības pakalpojumi
Izsludināšanas datums
19.11.2020.
Termiņa beigu datums
26.11.2020
Pasūtītājs: Valsts policijas koledža
Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: “Darba aizsardzības pakalpojumi”
Tirgus izpētes mērķis: Valsts policijas koledža ir ieinteresēta iepirkuma procedūras noteikšanai, pirms iepirkuma izsludināšanas, noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.
Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv
Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 26.11.2020. plkst. 16:00
Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists
Māris Puķītis
e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv
Tālrunis 67219692

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam “Par šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” 2020. gada 10. novembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš dalībai tirgus izpētē iepirkumiem
“Par šautuves pakalpojumu nodrošināšanu”,
pagarināts līdz 2020.gada 13.novembrim.

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam “Par šautuves pakalpojumu nodrošināšanu”

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Kontaktpersonas:
Koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists Māris Puķītis, (210.kabinets, administratīvais korpuss), tālr. 67219692, e-pasts : maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv; Koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vecākais inspektors Uģis Vanags (304.kabinets, administratīvais korpuss), e-pasts: uģis.vanags@koledza.vp.gov.lv.


Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Koledžai nepieciešamo šautuvju telpu un pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas amatpersonu šaušanas mācību nodarbībām Valsts policijas teritoriālo pārvalžu administratīvajās teritorijās saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2021.gada 2.janvāra līdz 2021.gada 30.decembrim.


Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu:
- atbilstošu tirgus izpētes uzaicinājuma Tehniskās specifikācijas prasībām (gadījumā, ja kādā teritorijā netiek piedāvāta tehniskajai specifikācijai atbilstoša šautuve, Koledža var izvēlēties atbilstošāko no esošā piedāvājuma),
- piedāvātās šautuves atrašanās vieta atrodas būtiski tuvāk reģionālās struktūrvienības atrašanās vietai,
- piedāvātā vienas stundas īres (nomas) cena ir zemākā,
- piedāvājumā ir piedāvāti papildus bezmaksas pakalpojumi, saistīti ar šaušanas mācību telpu nodrošināšanu.
Koledža pieņem lēmumu slēgt pakalpojuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst šajā tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajām prasībām, un par kura kvalifikāciju un reputāciju Koledžai nav šaubu.Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.2).
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2020.gada 9.novembrim plkst.14:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi kanc@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru šautuvi.

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam “Par sporta zāles pakalpojumu nodrošināšanu” 2020. gada 10. novembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš dalībai tirgus izpētē iepirkumam
“Par sporta zāles pakalpojumu nodrošināšanu”,
pagarināts līdz 2020.gada 13.novembrim.

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam “Par sporta zāles pakalpojumu nodrošināšanu”

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Kontaktpersonas:
Koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists Māris Puķītis, (210.kabinets, administratīvais korpuss), tālr. 67219692, e-pasts : maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv; Koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vecākais inspektors Uģis Vanags (304.kabinets, administratīvais korpuss), e-pasts: uģis.vanags@koledza.vp.gov.lv.


Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Koledžai nepieciešamo sporta zāļu un cīņas sporta zāļu, to aprīkojuma un pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas amatpersonu vispārējās fiziskās sagatavotības un speciālās sagatavotības - tuvcīņas apmācību nodarbībām Valsts policijas teritoriālo pārvalžu administratīvajās teritorijās saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2021.gada 2.janvāra līdz 2021.gada 30.decembrim. Iepirkums sadalīts divās daļās – “Sporta zāles pakalpojumu nodrošināšana” un “Cīņas sporta zāles pakalpojumu nodrošināšana”.


Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas slēgt līgumu ar pretendentu, kura:
- piedāvājums atbilst tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām (gadījumā, ja kādā teritorijā netiek piedāvāta tehniskajai specifikācijai atbilstoša sporta zāle vai cīņas sporta zāle, Koledža var izvēlēties atbilstošāko no esošā piedāvājuma),
- piedāvātās sporta, cīņas sporta zāles atrašanās vieta ir būtiski tuvāk reģionālās struktūrvienības atrašanās vietai,
- piedāvātā vienas stundas īres (nomas) cena ir zemākā,
- piedāvājumā ir piedāvāti papildus bezmaksas pakalpojumi, saistīti ar vispārējās fiziskās sagatavotības vai speciālās fiziskās sagatavotības mācību telpu nodrošināšanu.
Koledža pieņem lēmumu slēgt pakalpojuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst šajā tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajām prasībām, un par kura kvalifikāciju un reputāciju Koledžai nav šaubu.


Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.2).
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2020.gada 9.novembrim plkst.14:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi kanc@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru sporta un/vai cīņas sporta zāli.

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam “Par sporta zāles pakalpojumu nodrošināšanu” 2019. gada 11. novembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Tirgus izpēte un iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma 9.panta 20.daļu un 10. pantu Likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību No 10 000 EUR līdz 41 999 EUR.
Plānotā līgumu kopsumma līdz 27737 EUR.


Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10, Rīga, LV –1014


Kontaktpersonas:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas
vecākais speciālists Māris Puķītis,
(216.kabinets administratīvais korpuss)
e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv,
tālr. 67219692;

Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas
vecākais inspektors Uģis Vanags
(304.kabinets administratīvais korpuss)
e-pasts: ugis.vanags@koledza.vp.gov.lvInformācija par iepirkuma priekšmetu:
Koledžai nepieciešamo sporta zāļu un tuvcīņas zāļu, to aprīkojuma un pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas amatpersonu vispārējās fiziskās sagatavotības un speciālās sagatavotības - tuvcīņas apmācību nodarbībām Valsts policijas teritoriālo pārvalžu administratīvajās teritorijās saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2020.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.decembrim. Iepirkums sadalīts divās daļās – “Sporta zāles pakalpojumu nodrošināšana” un “Tuvcīņas zāles pakalpojumu nodrošināšana”.


Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas slēgt līgumu ar pretendentu, kura:
- piedāvājums atbilst tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām,
- piedāvātās sporta, tuvcīņas zāles atrašanās vieta ir būtiski tuvāk reģionālās struktūrvienības atrašanās vietai,
- piedāvātā vienas stundas īres (nomas) cena ir zemākā,
- piedāvājumā ir piedāvāti papildus bezmaksas pakalpojumi, saistīti ar vispārējās fiziskās sagatavotības vai speciālās fiziskās sagatavotības mācību telpu nodrošināšanu.
Koledža pieņem lēmumu slēgt pakalpojuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst šajā tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajām prasībām, un par kura kvalifikāciju un reputāciju Koledžai nav šaubu.


Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.2).
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2019.gada 19.novembrim plkst.16:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi kanc@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru sporta un/vai tuvcīņas zāli.

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam „Par šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” 2019. gada 11. novembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Tirgus izpēte un iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma 9.panta 20.daļu un 10. pantu Likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību no 10 000 EUR līdz 41 999 EUR.
Plānotā līgumu kopsumma līdz 22403 EUR.


Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Kontaktpersonas:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas
vecākais speciālists Māris Puķītis,
(216.kabinets administratīvais korpuss)
e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv;

Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas
vecākais inspektors Uģis Vanags
(304.kabinets administratīvais korpuss)
e-pasts: ugis.vanags@koledza.vp.gov.lv


Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Koledžai nepieciešamo šautuvju telpu un pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas amatpersonu šaušanas mācību nodarbībām Valsts policijas teritoriālo pārvalžu administratīvajās teritorijās saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2020.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.decembrim.


Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu:
- atbilstošu tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām,
- piedāvātās šautuves atrašanās vieta atrodas būtiski tuvāk reģionālās struktūrvienības atrašanās vietai,
- piedāvātā vienas stundas īres (nomas) cena ir zemākā,
- piedāvājumā ir piedāvāti papildus bezmaksas pakalpojumi, saistīti ar šaušanas mācību telpu nodrošināšanu.
Koledža pieņem lēmumu slēgt pakalpojuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst šajā tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajām prasībām, un par kura kvalifikāciju un reputāciju Koledžai nav šaubu.


Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.2).
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2019.gada 19.novembrim plkst.16:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi kanc@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru šautuvi.