f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Publiskie iepirkumi
 

Publiskie iepirkumi

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē “Par sporta zāles un šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” 2017. gada 27. oktobris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma 9.panta 20.daļu un 10. pantu Likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību No 10 000 EUR līdz 41 999 EUR

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Kontaktpersonas:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas
vecākais speciālists Māris Puķītis,
(205.kabinets administratīvais korpuss)
e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv;

Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas
vecākā inspektore Inese Breidaka
(304.kabinets administratīvais korpuss)
e-pasts: inese.breidaka@koledza.vp.gov.lv


Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Koledžai nepieciešamo sporta zāļu, tuvcīņas zāļu un šautuvju pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas teritoriālo pārvalžu administratīvajās teritorijās no 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 30.decembrim. Tirgus izpētes priekšmets sadalīts 3 (trīs) daļās un apakšpunktos, atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma Tehniskajai specifikācijai.

Pakalpojuma līgums:
Koledža slēgs pakalpojuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu saskaņā ar tirgus izpētes tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām.
Samaksas un garantijas noteikumi:
Skatīt 2.pielikumu „Līguma projekts.”

Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu atbilstošu Tehniskajai specifikācijai un ar viszemāko cenu. Koledža pieņem lēmumu slēgt pakalpojuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām šajā tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajām prasībām, un kura piedāvājums ir lētākais piedāvājums, bet nav nepamatoti lēts piedāvājums.

Piedāvājuma iesniegšana:
Pieteikumu pretendents iesniedz Valsts policijas koledžā uz e-pasta adresi: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv līdz 2017.gada 13.novembrim.

„Apmācība B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību iegūšanai” 2017. gada 12. septembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Iepirkuma numurs VPK 2017/1

Iepirkums VPK 2017/1 „Apmācība B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību iegūšanai”
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Plānota līguma summa līdz 19938,84 EUR (bez PVN)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valsts policijas koledža izsludina iepirkumu
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2pantam.

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Iepirkuma nosaukums: „Apmācība B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību iegūšanai”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VPK 2017/1.
Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 daļās, līgumu slēdzot atsevišķi par katru iepirkuma daļu.

Plānotā kopējā līgumu summa: Līdz 19938,84 EUR bez PVN.

Kontaktpersona–Valsts policijas koledžas Profesionālās pilvneides nodaļas vecākā inspektore S.Spridzāne, e-pasts: santa.spridzane@koledza.vp.gov.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 17.februārim plkst.10.00

“Izglītības pasākumu (izglītības procesu un ar to saistīto pasākumu plānošanas, organizēšanas, analīzes, kontroles un uzraudzības procesu, kā arī pedagoģiskās darba slodzes uzskaiti, tālmācības nodrošināšanu u.tml.) administrēšanas sistēma” 2017. gada 25. jūlijs


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Iepirkuma numurs VPK 2017/2

Valsts policijas koledža izsludina iepirkumu
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam.

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Iepirkuma nosaukums: “Izglītības pasākumu (izglītības procesu un ar to saistīto pasākumu plānošanas, organizēšanas, analīzes, kontroles un uzraudzības procesu, kā arī pedagoģiskās darba slodzes uzskaiti, tālmācības nodrošināšanu u.tml.) administrēšanas sistēma”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VPK 2017/2.
Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.

Kontaktpersona–Valsts policijas koledžas direktora vietnieks Māris Riekstiņš,
e-pasts: maris.riekstins@vp.gov.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 7.augusta plkst. 10.00, Ezermalas ielā 10, Rīgā, administratīvā korpusa 209.kabinetā, zvanot Koledžas dokumentu pārvaldībai pa tālr. 67146288 vai nosūtot pa pastu uz minēto adresi.

„Par motociklu drošas vadīšanas un operatīvo transportlīdzekļu vadīšanas apmācībām, “ Trases/poligona īri pieaugušo neformālās izglītības programmām „Motociklu drošas vadīšanas apmācība Valsts policijā” un „Operatīvo transportlīdzekļu vadīšana” (2017 – 2018.gadam)” 2016. gada 30. decembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Iepirkuma numurs VPK 2016/7

Iepirkums VPK 2016/7 „saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2.pantu
„Par motociklu drošas vadīšanas un operatīvo transportlīdzekļu vadīšanas apmācībām,
“Trases/poligona īri pieaugušo neformālās izglītības programmām „Motociklu
drošas vadīšanas apmācība Valsts policijā” un „Operatīvo transportlīdzekļu vadīšana” (2017. – 2018.gadam)”
Līgums tiks noslēgts ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Baltic Ring 333”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plānotā līgumu summa: Līdz 14146,79 EUR bez PVN.

Kontaktpersona–Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākā speciāliste J.Jefremova,
e-pasts: julija.jefremova@koledza.vp.gov.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 21.oktobrim plkst.10.00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Valsts policijas koledža, Ezermalas 8a, AK-209 kabinets.

“Par sporta zāles un šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” 2016. gada 16. decembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Iepirkuma numurs VPK 2016/8

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumiem.

Iepirkuma procedūra uzsākta 2016.gada 12.septembrī.
2016.gada 30.novembrī tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem un līgumu noslēgšanu.

Kopējā paredzētā līgumu summa līdz 5295 EUR.

Par sporta telpu izmantošanu līgumi tiks noslēgti ar:

1.Biedrība „Sporta klubs „Palejas”;

2.Tukuma Sporta skola ;

3.Biedrība „Sporta klubs Mednieki”„Bērzpurvi”;

4.Valkas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola;

5. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža ;

6. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Sporta centrs „Mēmele”;

7. SIA Fēnikss Z.G. ;

8.Viļakas pamatskola;

9.Valkas novada dome;

10.Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola;

11.Ogres novada sporta centrs,;

12.Dobeles novada Izglītības pārvaldes Dobeles sporta skola ;

13.Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola ;

14. Biedrība „Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība;

15.” SIA Artemīda

16. SIA”Lat invest plus “ ;

17. Madonas Bērnu un jaunātnes sporta skola;

18. Gulbenes novada valsts ģimnāzija;

19.Talsu novada pašvaldības Kultūras, sporta un tūrisma centrs;

20. SIA „Mārksmens” ;

21. Aizkraukles novada dome .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valsts policijas koledža izsludina iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam.

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža , Ezermalas 8a, Rīga, LV – 1014

Reģistrācijas Nr.90000072027

Iepirkuma nosaukums: “Par sporta zāles un šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” (iepirkuma identifikācijas Nr. VPK 2016/8)

Plānotā līgumu summa: Līdz 27370 EUR bez PVN

Kontaktpersona – Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākā speciāliste J.Jefremova,
e-pasts: jūlija.jefremova@koledza.vp.gov.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 21.novembrim plkst.10.00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Valsts policijas koledža, Ezermalas 8a, AK-209 kabinets.

“Par sporta zāles un šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” 2016. gada 16. decembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Iepirkuma numurs VPK 2016/10

Valsts policijas koledža izsludina atkartotu iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1 un 4 punkta nosacījumiem.

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža , Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014, reģ. Nr.90000072027