e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Publikācijas un statistika   > Pētījumi
 

Pētījumi

Valsts policijas darbinieku priekšstati par taisnīgumu un agresijas savstarpējās sakarības

Publicēts 2014.gada 27.oktobrī

Laika posmā no 2013.-2014.gadam Valsts policijas koledžas Humanitārās katedras vadītāja Mg.psych., Evita Lipe un Humanitārās katedras lektore Dr.psych., Margarita Ņesterova veica pētījumu „Valsts policijas darbinieku priekšstati par taisnīgumu un agresijas savstarpējās sakarības”.

Pētījuma, kurā piedalījās 200 Valsts policijas amatpersonas, rezultāti parāda, ka VP darbiniekiem kopumā raksturīga pozitīva attieksme pret likumu un tiesiskajā apziņā dominē tiesiskais reālisms, kas norāda uz augstu likumu zināšanu respekta līmeni. Tāpat rezultāti ļauj secināt, ka, jo ilgstošāk VP darbinieki strādā stresa un ekstremālos apstākļos, jo vairāk viņi ir pakļauti tiesiskās apziņas deformācijas riskam, emocionālās paškontroles trūkumam un agresijas izpausmēm.

Publikācija >>> 

 

Līderības stili un personības iezīmes Valsts policijas struktūrvienību vadītājiem

Publicēts 2014.gada 27.oktobrī

Pētījuma rezultāti parāda, ka līderības stils, t.i., paņēmieni, kurus vadītāji pielieto savu darbinieku motivēšanai, viņu darbības regulēšanai un koordinēšanai, ir cieši saistīti ar to, kādas personības iezīmes viņiem piemīt. Ne personības iezīmes, ne līderības stili nav saistīti ar vecumu, dzimumu, izdienu vai citiem demogrāfiskajiem rādītājiem.

Publikācija >>>