d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Normatīvie akti un dokumenti   > MK noteikumi
 

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi, kas attiecas uz dienestu:

Nosaukums Nr. Pieņemts Grozījumi

    Zaudē
    spēku

Aktualizēts
Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām 264 23.05.2017.     29.03.2020.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju 810 13.12.2016.     26.01.2017.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru 806 13.12.2016.     10.01.2017.
Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu 656 24.11.2015.     10.01.2017.
Kārtība kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi 969 12.10.2010.     10.09.2014.
Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus 569 21.06.2010.     10.09.2014.
Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām 565 21.06.2010.     10.09.2014.
Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību 257 16.03.2010.     05.09.2014.
Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kuru atvaļina no dienesta, atmaksā izsniegtā formas tērpa atlikušo vērtību 386 05.05.2009.     10.09.2014.

 

 

Ministru kabineta noteikumi, kas attiecas uz mācībām un studijām:

Nosaukums Nr. Pieņemts   Grozījumi

    Zaudē
    spēku

Publicēts
Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi 794 11.12.2018.     29.03.2020.
Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis 256 03.05.2018.     23.05.2018.
Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu finansēšanas noteikumi 690 25.10.2016.     10.01.2017.
Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis 791 10.09.2013.                                     
               
30.01.2015.
Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus 202 16.04.2013.     29.06.2016.
Pedagogu darba samaksas noteikumi 445 05.07.2016.     10.01.2017.
Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās 846 10.10.2006.     11.09.2014.
Valsts policijas koledžas nolikums 584 11.07.2006.     15.06.2012.
Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti 902 29.11.2005.     29.06.2016.
Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti 451 21.06.2005.     29.06.2016.
Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos 932 16.11.2004.     29.06.2016.
Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 141 20.03.2001.     29.06.2016.