e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Normatīvie akti un dokumenti   > Koledžas padomes apstiprinātie tiesību akti
 

Koledžas padomes apstiprinātie tiesību akti

Nosaukums Nr. Pieņemts Grozījumi

 Zaudē spēku

Publicēts
Noteikumi
           
Nolikumi

Studējošo pašpārvaldes nolikums

24

21.12.2016.

   

29.12.2016.

Valsts policijas koledžas uzņemšanas komisijas nolikums

11

22.06.2016.

pielikums

   

12.09.2016.

Valsts policijas koledžas uzņemšanas komisijas nolikums
(zaudējis spēku)

15 18.06.2015.    

01.07.2015.

Studējošo pašpārvaldes nolikums
(zaudējis spēku)

20 20.02.2015.   20.12.2016.

29.12.2016.

Valsts policijas koledžas uzņemšanas komisijas nolikums
(zaudējis spēku ar 17.06.2015.)

20 10.07.2014.   17.06.2015.

07.08.2014

Valsts policijas koledžas akadēmiskā amata pretendenta prasības un kārtība, kādā ievēlē un ieceļ akadēmiskajā amatā nolikums

21 30.08.2013.    

20.09.2012.

Valsts policijas koledžas iepriekšējā izglītībā vai
profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtība un komisijas nolikums
20 01.02.2013. 18.10.2016.   18.10.2016.
Valsts policijas koledžas Padomes nolikums 19 30.08.2013. 30.06.2015.  

26.09.2012.

Valsts policijas koledžas Arodizglītības programmas MĀCĪBU NOLIKUMS
Individuālā pārbaudījuma veidlapa
(zaudējis spēku)

  05.11.2008. 22.12.2011.
06.11.2009.
 

18.06.2012.

Valsts policijas koledžas STUDIJU NOLIKUMS
Individuālā pārbaudījuma veidlapa
(zaudējis spēku)
  05.11.2008. 22.12.2011.
06.11.2009.

22.04.2014.

18.06.2012.

Metodiskie norādījumi un vadlīnijas

Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu, referātu un eseju izstrādāšanai un noformēšanai 
Pielikumi

  02.10.2014.     16.10.2014.