b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Normatīvie akti un dokumenti   > Iekšējie normatīvie akti   > Iekšējie normatīvie akti- noteikumi (zaudējuši spēku)
 

Iekšējie normatīvie akti- noteikumi (zaudējuši spēku)

Nosaukums Nr. Pieņemts Grozījumi Zaudē
spēku
Pēdējā aktualizācija
Noteikumi

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžā 2020./2021. akadēmiskajam/mācību gadam

16 30.10.2019.     04.11.2019.

Noteikumi par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu

10 22.07.2019.     23.07.2019.

Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā iegādājas, saņem, uzskaita, nodod un noraksta materiālās vērtības, piešķir inventāra numurus ilgtermiņa ieguldījumiem un krājumiem

8 27.06.2019.     03.07.2019.

Valsts policijas koledžas izglītības pasākumu administrēšnas sistēmas noteikumi

19 23.11.2018.     17.12.2018.

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžā 2019./2020. akadēmiskajam/mācību gadam

17 31.10.2018.     31.10.2018.

Par Valsts policijas koledžas 2018.gada 3.septembra iekšējo noteikumu Nr.12 "Valsts policijas koledžas kopēšanas un printēšanas pakalpojumu (A4 formāts) apmaksas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

15 03.09.2018.     07.01.2019.

Valsts policijas koledžas kopēšanas un printēšanas pakalpojumu (A4 formāts) apmaksas noteikumi

12 03.09.2018.   15.10.2018. 07.01.2019.

Valsts policijas koledžas Bibliotēkas lietošanas noteikumi

7 12.07.2018.     17.07.2018.

Kārtība, kādā ievēro ugunsdrošības prasības Valsts policijas koledžā un rīcība ugunsgrēka gadījumā

2 01.02.2018.     31.10.2018.

Sakaru līdzekļu izmantošanas kārtība Valsts policijas koledžā

5

06.04.2016.

    14.04.2016.

Valsts noslēguma pārbaudījuma - kvalifikācijas eksāmena norises kārtība Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs"  

33

18.12.2015.

    18.12.2015.

Studiju uzsākšanas vēlākos studiju posmos un studiju
kursu pielīdzināšanas kārtība Valsts policijas koledžā

25

21.10.2015.

    21.10.2015.

Valsts policijas koledžas dokumentu pārvaldības noteikumi

20

20.07.2015.

pielikumi

18.10.2017.   13.11.2017.

Kvalifikācijas eksāmena norises kārtība Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs”

12

18.05.2015.
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
9.pielikums

03.04.2018.   09.04.2018.
Noslēguma pārbaudījuma norises kārtība Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmā „Policijas darba pamati”  11 21.04.2015.     28.04.2015.

Valsts policijas koledžas studiju (mācību) procesa plānošanas, nodrošināšanas, izpildes, kontroles un anketēšanas noteikumi

9 02.04.2015.
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums

23.08.2017.

01.12.2016.

07.01.2016.

 

04.01.2018

Sevišķās lietvedības organizēšanas noteikumi Valsts policijas koledžā 3 03.02.2015.     05.02.2015.

Valsts policijas koledžas pedagogu skaita noteikšanas, darba slodzes plānošanas,uzskaites, kontroles un darba samaksas kārtība

2 23.01.2015.

13.04.2018.

19.01.2017.

  18.04.2018.
Noteikumi par caurlaižu režīmu Valsts policijas koledžas ēkā Rīgā, Ezermalas ielā 8a 1

23.01.2015.

    28.01.2015.

Kvalifikācijas darba, referāta un esejas izstrādāšanas, glabāšanas un aizstāvēšanas noteikumi
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums

37

23.12.2014.

01.12.2015.   07.12.2015.

Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu, referātu un eseju izstrādāšanai un noformēšanai 
Pielikumi

 

02.10.2014.

    16.10.2014.
Valsts policijas koledžas dežurantu darba organizācijas noteikumi 27

05.09.2014.

27.11.2018.

06.04.2016.

  28.11.2018.
Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” kvalifikācijas prakses noteikumi
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
17

16.06.2014.

 18.07.2018.

  05.11.2019.
Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā slēdz līgumus par izglītības ieguvi un dienestu, organizē noslēgto līgumu nosacījumu izpildi, mācību izdevumu atmaksu un piedziņu

Pielikums

15 26.05.2014. 07.11.2018.
09.09.2016.
  28.11.2018.
Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas "Policijas darbs" kvalifikācijas prakses noteikumi
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
14 21.05.2014.

17.07.2018.

16.06.2016.

12.12.2014.

  30.07.2018.
Ētikas pamatprincipi un uzvedības noteikumi Valsts policijas koledžā 13 13.05.2014.     14.05.2014.
Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā kompensē izdevumus par speciālo medicīnisko optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi 6 03.04.2014. 13.01.2020.    14.01.2020.
Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā veic bezskaidras naudas norēķinus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, izmantojot maksājumu termināli 4 14.03.2014.

 14.09.2018. 
16.12.2016.
 
24.11.2015.

02.03.2015.

  28.11.2018.
Profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrādes un īstenošanas kārtība Valsts policijas koledžā 2

09.01.2014.

27.11.2019. 
22.08.2019. 

15.09.2017.

31.10.2016.

10.03.2015. 
04.09.2014.

  27.11.2019.
Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā organizē dienesta laika pagarināšanu 1 09.01.2014. 20.05.2019.   20.05.2019. 23.05.2019.
Valsts policijas un Valsts policijas koledžas dienesta suņu apmācībai un darbam nepieciešamo iemaņu uzturēšanas procesam nepieciešamo Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II, III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu aprites kārtība Valsts policijas koledžā  21 06.09.2013.

19.12.2016.

23.05.2016.

  26.01.2017.
Valsts policijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu (printēšana,
kopēšana) apmaksas noteikumi

1.pielikums (svītrots 12.12.2013.)
2.pielikums (svītrots 12.12.2013.)
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
13 06.06.2013. 12.12.2013.  02.09.2018. 07.01.2019
Kārtība, kādā ievērojama drošība Valsts policijas koledžas organizētajās mācību ekskursijās un pārgājienos 1 09.01.2013.     02.04.2013.
Inventarizācijas veikšanas kārtība Valsts policijas koledžā 28 06.11.2012. 24.10.2018.
04.08.2015.
12.05.2014.
07.11.2013.
 

31.10.2018.

Valsts policijas koledžas Speciālās bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas noteikumi 22 26.09.2012.     11.02.2014
Valsts policijas koledžas iekšējās kārtības noteikumi 19 23.07.2012.

11.12.2019.
 09.02.2017. 
04.01.2016.
12.03.2015.

20.06.2014.
10.06.2013. 

  11.12.2019.
Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā organizē obligāto veselības pārbaudi darbiniekiem un apmaksā ar to saistītos izdevumus 18 20.07.2012.    

11.04.2013

Darba aizsardzības prasības Valsts policijas koledžas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un darbiniekiem fiziskās sagatavotības nodarbību un sporta sacensību laikā 2 24.08.2011.     01.10.2013.
Valsts policijas koledžas apbalvojuma
"Par ieguldījumu izglītībā" dibināšanas nolikums
7 24.08.2010. 15.11.2013.   20.11.2013.

Valsts noslēpuma objektu aizsardzības noteikumi Valsts policijas koledžā

4 09.06.2010.     22.01.2018.